De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op individuele stage

Wat moet een leerlingen kunnen en beheersen om op individuele stage te gaan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op individuele stage

Wat moet een leerlingen kunnen en beheersen om op individuele stage te gaan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Berding & Pols (2006) benadrukken dat iedere leerling uniek is en dat iedere leerling een uniek leerproces doormaakt. Het is de taak van de mentor om het onderwijs aan te laten sluiten op de individuele behoeftes van de leerling. Op het praktijkonderwijs (PRO) college wordt dit in de theorie en de praktijklessen gedaan. Helaas is dit niet zo in de stages. Leerlingen gaan op stage wanneer docenten zeggen dat zij op stage moeten gaan. Dit is geen onderwijs op maat. Door stage te lopen ontwikkelen leerlingen competenties en vaardigheden die zij nodig hebben wanneer zij uitstromen naar werk. In dit onderzoek is onderzocht wanneer een leerling stage-rijp is. In de theoretische onderbouwing ben ik literatuur gaan verzamelen rondom de kernbegrippen: Onderwijsbehoeftes, competenties en vaardigheden, stage-rijp zijn en reflectie. Deze vier kernbegrippen zijn terug gekomen vanuit het perspectief van stagebedrijven, de leerling, de trajectcoach en de mentor. Er is door middel van interviews onderzocht welke competenties en vaardigheden volgens mentoren, trajectcoaches, stagebedrijven en leerlingen voorwaardelijk zijn om te starten aan een individuele stage. Vanuit de perspectieven van leerlingen, mentoren, trajectcoaches en stagebedrijven over het begrip stage-rijp zijn wordt een passend competentieprofiel ontwikkeld waaraan een leerling moet voldoen voordat hij op individuele stage mag gaan. Het passende competentieprofiel zorgt voor onderwijs op maat. Het competentieprofiel wordt in het schooljaar 2016/2017 ingezet en geëvalueerd

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk