De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelend leren lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelend leren lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door leerkrachten van groep 1 t/m 3 en de directie van Daltonschool De Evenaar is opgemerkt dat de overgang van groep 2 naar groep 3 niet soepel verloopt. Door middel van gesprekken is naar voren gekomen dat spelend leren een manier is om deze overgang te versoepelen. De volgende begrippen staan centraal in het literatuuronderzoek: spelend leren, leren lezen, een rijke leeromgeving en de rol van de leerkracht. Diverse publicaties (Janssen-Vos, 2006; Brouwers, 2010) bespreken deze begrippen. Naar aanleiding van de probleemanalyse en deze kernbegrippen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kunnen de leerkrachten van de Evenaar van groep 3 spelend leren lezen begeleiden op het speelleerplein?
Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst en er zijn interviews afgenomen voor dit onderzoek. Deze resultaten zijn beschreven en vormen een link met het theoretisch kader. De resultaten laten zien dat de leerkrachten erg graag het spelend leren lezen willen inzetten maar dat dit door tijdsgebrek vaak niet gaat. Zij weten niet of dit in het rooster gaat passen. Ook weten leerkrachten niet of er financiële middelen zijn voor de aanschaf van materialen voor het spelend leren lezen.
Vanuit de conclusie zijn een aantal aanbevelingen tot stand gekomen. De leerkrachten van de Evenaar zouden in gesprek kunnen gaan met de directie over de financiële middelen en De Evenaar zou een studiedag kunnen organiseren waarin leerkrachten kunnen brainstormen en plannen kunnen bedenken voor het vormgeven van spelend leren lezen in hoeken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2020-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk