De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt een ontwerp gemaakt voor een verbeterde instructie om de aansluiting van groep 3 naar groep 4 te verbeteren. Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke interventies met betrekking tot spellen nodig zijn om tot aantoonbare verhoogde prestaties in groep 3 te komen, waardoor een betere aansluiting ontstaat tussen groep 3 en 4? De onderzoeksgroep bestaat uit twintig leerlingen met de leeftijd van 6 of 7 jaar. Met de leerkrachten van groep 4 is bepaald dat de volgende spellingcategorieën extra in groep 3 zouden moeten worden aangeboden: Klankzuivere woorden, ng, cht, -eer, -oor, -eur, -nk, -aai, -ooi en -oei. Om de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van de leerlingen in kaart te brengen is er aan de hand van het PI dictee een begin- en eindmeting gedaan. De ruwe score is omgezet naar het didactische leeftijdequivalent. Door een vergelijking tussen de didactische leeftijdequivalent en de didactische leeftijd is er sprake is van een vooruitgang. Om de persoonlijke ontwikkelingen van de leerkracht op het gebied van instructie in kaart te brengen is de instructieles van de leerkracht geobserveerd door de intern begeleider met behulp van een kijkwijzer. Aan het einde van het onderzoek heeft de intern begeleider opnieuw een instructieles geobserveerd met dezelfde kijkwijzer. Hierin kwam naar voren dat kwaliteit van de instructie veranderd is. Tijdens het onderzoek hebben de leerlingen vragenlijsten ingevuld om te zien hoe zij de spellinglessen beleven. Dit is belangrijk voor het onderzoek omdat het van belang is dat kinderen een positief zelfbeeld en vertrouwen ontwikkelen in hun eigen kunnen. Falen moet dus voorkomen worden, omdat teleurstellende ervaringen volgens Vernooy (1999) het zelfbeeld en zelfvertrouwen op een negatieve wijze beïnvloeden. Uit de resultaten blijkt dat door middel van het verbeteren van de instructieles spelling, het aanbieden van extra spellingcategorieën door middel van een regel of denkwijze in groep 3 leiden tot aantoonbare verhoogde resultaten. Alle leerlingen maakten vorderingen tijdens de interventieperiode. De leerlingen beleefden de spellinglessen als 'heel leuk'. Of uitval hierdoor wordt voorkomen is nog niet aangetoond. Hiervoor zal deze werkwijze moeten worden voortgezet in groep 4. Bij de CITO in groep 4 zal moeten blijken of dit onderzoek daadwerkelijk heeft voorkomen dat de kinderen uitvallen

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk