De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan ik als zorgcoödinator van RSG 't Rijks de leerlingenzorg zo implementeren binnen het team dat het invoeren van het Passend Onderwijs succesvol verloopt?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan ik als zorgcoödinator van RSG 't Rijks de leerlingenzorg zo implementeren binnen het team dat het invoeren van het Passend Onderwijs succesvol verloopt?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Passend Onderwijs vindt plaats op drie niveaus: dieptezorg, breedtezorg en basiszorg. Regionale Scholengemeenschap 't Rijks zal zich vooral richten op de basiszorg, omdat dit het gebied is, waar we als zorgteam direct invloed op kunnen uitoefenen. Gelet op de basiszorg is het mogelijk te bepalen welke implementatiestrategie past bij 't Rijks. De implementatiestrategie die het beste bij 't Rijks past, is het top-down en planmatig implementeren. Top-down, omdat Passend Onderwijs ingevoerd moet worden in het onderwijs. Het gaat om wettelijke verplichtingen, de school moet zich hieraan houden, het is dus geen vrijwillige keuze. De school geeft in de eerste fase van het implementeren van het Passend Onderwijs weinig ruimte voor eigen inbreng. Uit mijn onderzoek blijkt, dat het docententeam nog maar weinig is betrokken bij het onderwerp, waardoor top-down implementeren op dit moment ook de beste keuze is. Wel moet er gelet worden op de bereidheid om te veranderen. Mensen moeten willen veranderen, maar willen niet veranderd worden. Communicatie tussen alle partijen is dan ook van belang bij de implementatie. De docenten moeten het nut inzien van de verandering.
Het planmatig implementeren sluit goed bij de werkwijze van 't Rijks aan, omdat Passend Onderwijs op deze manier zo snel mogelijk ingevoerd kan worden binnen de school. Gezien de antwoorden van het Concerns Based Adoption Model (CBAM) en de visie van de directie, is dit een verstandige keuze. De implementatiestrategieën heb ik in mijn onderzoek gebruikt, naast de verschillende veranderstrategieën. In mijn onderzoek komt naar voren, dat de overtuigingsstrategie en machtsstrategie aansluiten bij de implementatiestrategieën. Top-down werken en hiervoor een machts- en/of gezagspositie gebruiken sluiten op elkaar aan. Bij het implementeren van de zorg heb ik als zorgcoördinator de taak, om de collega's zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en verplichtingen met betrekking tot de leerlingenzorg voor de docent. Dit is de rol, waarvoor met betrekking tot de implementatiestrategie gekozen wordt. De overtuigingsstrategie gebaseerd op het gezag dat verkregen wordt door deskundigheid past bij mijn rol als zorgcoördinator; veel informatie verschaffen aan het docententeam en hen hiermee overtuigen van de keuzes die gemaakt worden rondom het Passend Onderwijs.
In het implementatieproces moeten de docenten een aantal persoonlijke competenties verder ontwikkelen. Uit de data-analyse blijkt, dat de docenten zich moeten ontwikkelen in de interpersoonlijke-, pedagogische-, en organisatorische competentie. Vanuit mijn onderzoek kan ik concluderen, dat ik als zorgcoördinator veel stappen kan ondernemen in het implementeren van de leerlingen binnen het team. Communicatie is bij het implementeren de bepalende factor. Het blijven informeren en begeleiden van de docenten is onmisbaar. Ik verwacht enerzijds van de docenten, dat zij competent zijn in het Passend Onderwijs en de bijbehorende leerlingenzorg. Anderzijds verwacht ik van het management, dat zij zorgen voor goede opleidingsmogelijkheden. Docenten moeten opgeleid worden en in de klas ondersteund worden. Op deze manier wordt de docent handelingsbekwaam. Er moet een passend aanbod komen aan onderwijs en begeleiding, maar er moeten wel voldoende voorzieningen en begeleiding zijn om dit te realiseren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk