De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slim.....en dan

Het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Slim.....en dan

Het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op school X was er bij de start van schooljaar 2010-2011 geen doorgaande lijn ten aanzien van het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen. Dit onderzoek was erop gericht hier verandering in aan te brengen. Allereerst is er eenduidigheid gecreëerd betreffende het signaleren, diagnosticeren en opstarten van leerlingbegeleiding, middels de aanschaf van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (Van Gerven en Drent, 2007). Het gehele team heeft door het volgen van twee studiebijeenkomsten tijdens schooljaar 2011-2012 en het uitproberen in de praktijk, het instrument zich grotendeels eigen gemaakt. Dit DHH geeft duidelijke richtlijnen voor alle fases en zorgt voor houvast voor de leerkrachten. Ten tijden van het uitproberen van het DHH bleek dat niet duidelijk omschreven stond hoe leerkrachten vragenlijsten naar ouders konden versturen. Hier is een stappenplan voor gemaakt. Ook was er bij een aantal leerkrachten behoefte aan informatie over onderpresteren bij deze leerlingen. Hiervoor is een verzamelmap samengesteld. Tijdens schooljaar 2012-2013 zal het werken met dit instrument verder geïmplementeerd worden. Ten tweede was er niet dezelfde aanpak bij het verzorgen van begeleiding aan deze leerlingen. Dit onderzoek heeft zich gericht op het vak, waarbij de verschillen tussen leerlingen zeer duidelijk te zien waren, namelijk het vak rekenen. Om een basis te leggen voor groep 3 t/m 8 heeft het team er voor gekozen om vanaf schooljaar 2012-2013 in deze groepen schoolbreed, gestructureerd en volgens de eerste leerlijn (Van Gerven en Drent, 2009) te compacten en verrijken. Dit houdt in dat de hoogbegaafdheidfunctionaris een schema maakt per blok van de rekenmethode ten aanzien van compacten. Ook zal in dit schema te zien zijn welk taken of bladzijdes van het verrijkingsmateriaal gekoppeld worden aan de gecompacte stof. De keuze voor verrijkingsmateriaal heeft het team samen gemaakt met behulp van het invullen van beoordelingsformulieren per materiaal. Er is gekozen om in de volgende volgorde te werken gedurende het schooljaar: Plustaak (Delubas), Rekentijger A en Rekentijger B (Zwijsen). Hierop aansluitend zal tijdens schooljaar 2012-2013 op zoek gegaan worden naar het geven van goede leerlingbegeleiding aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1-2. Ook zullen in groep 3 t/m 8 andere vakgebieden worden aangepakt om ook hier (hoog)begaafde leerlingen aan te kunnen spreken op hun niveau. Tot slot heeft dit alles het protocol (hoog)begaafdheid voor school X als resultaat. Dit protocol vormt de basis om ervoor te zorgen dat de doorgaande lijn bij het werken met (hoog)begaafde leerlingen gehandhaafd wordt. Dit document zal in de toekomst worden aangepast, wanneer nieuwe verbeteringen plaatsvinden in de onderwijspraktijk van school X

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk