De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerproject 'Spel op School in de kinderschoenen'

Samenvatting

Op openbare basisschool de Vlier in Breda worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen optimaal te kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Basisschool de Vlier is een onderdeel van de Brede School Heuvel te Breda. Binnen de Brede School wordt door
verschillende samenwerkingspartners samengewerkt om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren. Veel kinderen op de Brede School worden omschreven als multiproblem kinderen, kinderen die zowel thuis als op school veel problemen ervaren. Dit
komt tot uiting in de klas, waar sommige kinderen heel teruggetrokken zijn of juist heel druk. Hierdoor leren de kinderen in een grote klas wellicht niet wat ze zouden kunnen leren. Voor
deze kinderen, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun ontwikkeling is er op deze school een nieuw project opgestart, namelijk: 'Spel op School.' Bij dit project worden
kinderen onder begeleiding van een speelster, uit de klas gehaald om in kleine groepjes en in een rustige omgeving te spelen. De speelster is een stagiaire HBO Pedagogiek, die begeleid wordt door stichting Surplus Welzijn uit Breda. De leerkracht van de basisschool signaleert achterstand in de (spel)ontwikkeling bij kinderen uit groep 1 en 2 die naar verwachting met extra aandacht bijgestuurd kan worden. De spelbegeleiding wordt uitgevoerd op school in speelgroepjes van drie kleuters, gevormd van kinderen uit groep 1 en 2. Op het afgesproken tijdstip worden de kinderen uit de klas opgehaald door de speelster. Het spelmoment zal drie
kwartier per week zijn. Met op het kind en zijn ontwikkeling afgestemd spelmateriaal oefent de speelster tijdens het schooljaar spelenderwijs bepaalde vaardigheden in het spelgedrag, zoals concentratie, betrokkenheid, spelverdieping, spelinzicht en samenspel. De kracht van Spel op School is dat kinderen de extra aandacht die ze in een grote klas niet kunnen krijgen,
in een klein speelgroepje wel krijgen en bovendien kunnen ze leren van de speelster en hun speelkameraadjes. Het hoofddoel is: door middel van (samen)spel kinderen extra stimuleren in hun cognitieve, lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij het begin van dit project liepen de speelsters van dit project tegen verschillende problemen aan. Zijn de speelgroepjes wel goed ingedeeld? Zijn er goede voorwaarden om het project uit te kunnen voeren? Moet er niet meer contact tussen speelsters en de leerkrachten zijn? Wat is de rol van de leerkracht in het project? Is er een manier waarop de speelsters onderling ervaringen uit kunnen wisselen? Er waren geen richtlijnen voor deze vragen en
daaruit kwam de volgende probleemstelling: Welke adviezen kunnen gegeven worden aan de mensen die bij het project Spel op School betrokken zijn op Brede School Heuvel te Breda, om Spel op School te optimaliseren?

Tijdens het literatuuronderzoek is gezocht naar theorieёn en methodes die het project een rode draad konden geven. Deze theorieёn zijn gebaseerd op de antwoorden uit het praktijkonderzoek. Uit interviews met de speelsters kwam naar voren welke onduidelijkheden
er waren over het project en wat ze zouden wilen veranderen. Door de litearatuur te koppelen aan de meningen van de speelsters zijn er aanbevelingen gedaan om het project te optimaliseren. Deze aanbevelingen komen terug in de handleiding die bij het afstudeerproject hoort. Hierin staat wat de voorwaarden voor Spel op School zijn, hoe het project vormgegeven wordt, hoe de begeleiding van stagiaires vormgegeven wordt, hoe de kinderen optimaal gestimuleerd kunnen worden tijdens Spel op School, hoe vaak de speelsters contact moeten hebben met hun collega's, wat het belang is van oudercontact en welke activiteiten de speelsters kunnen doen met de kinderen.

Inhoudsopgave
Pagina

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk