De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leer"kracht"

Mission Possible

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leer"kracht"

Mission Possible

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Het onderwerp van dit onderzoek is de begeleiding van vier kinderen middels de materialen van de oplossingsgerichte methode Mission Possible, met als doel de motivatie, de zelfverantwoordelijkheid en de mate van zelfevaluatie ten aanzien van het eigen gedrag en het leerproces te vergroten. Hiermee hoop ik te bereiken dat het gedrag van de vier kinderen in positieve zin zal veranderen; dat ze op een positieve manier met elkaar en de andere kinderen om zullen gaan, waardoor het pedagogisch klimaat van de groep zal verbeteren.

De onderzoeksvraag is daarmee:

In hoeverre draagt Mission Possible bij aan de motivatie, de zelfverantwoordelijkheid en de zelfevaluatie van kinderen ten aanzien van hun eigen leerproces en gedrag?Om dit te onderzoeken heb ik gedurende zes weken met vier kinderen gewerkt aan een eigen gekozen leerdoel, vaardigheid, met behulp van de materialen van de methode "Mission Possible". De eerste twee weken van het onderzoek hebben de kinderen, elk afzonderlijk met mij, de vragen bij de stappen van het werkboek beantwoord. Wekelijks heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het leerdoel d.m.v. schalen (post-its die op de grond geplakt waren met daarop de cijfers van 1 tot 10, stap 7 van het werkboek) en een planning voor de komende week (stap 8 van het werkboek). Verder hebben de kinderen gedurende het onderzoek een logboek bijgehouden, waarin de behaalde successen werden opgeschreven.

Om de effectiviteit van het werken middels de materialen van de methode Mission Possible te kunnen evalueren zijn voorafgaand, tussentijds en aan het einde van het onderzoek gesloten observatielijsten door mijzelf en mijn duopartner als membercheck ingevuld. Verder hebben de kinderen, mijn duopartner en ikzelf een vragenlijst omtrent het pedagogisch klimaat in de groep ingevuld. Ook de ouders hebben aan het begin en aan het einde van het onderzoek een vragenlijst, omtrent de door hun kind gekozen vaardigheid, ingevuld. Verder heb ik aan het einde van het onderzoek telefonisch met de ouders het verloop van het onderzoek en het behalen van het leerdoel besproken.Resultaten en conclusies

• In een periode van zes weken, waarbij de methode is toegepast op vier kinderen, heb ik aangetoond dat gedragsverandering op schoolniveau te bereiken is.

• Gedragsverandering thuis is bij de helft van de kinderen uit de onderzoeksgroep bereikt. Daarvoor zijn aanwijsbare oorzaken in hoofdstuk 4 (4.4.1.) genoemd.

• Alle vier de kinderen uit de onderzoeksgroep hebben hun leerdoel in een periode van zes weken behaald.

• De motivatie is bij alle vier de kinderen uit de onderzoeksgroep ten aanzien van het eigen gedrag en het leerproces vergroot. Dit is waargenomen en gemerkt door de betrokken leerkrachten, collega's, klasgenoten en de betreffende kinderen zelf.

• De methode heeft een positieve invloed op de leerkracht voor hun waardering voor de klas.

• Door het gebruik van de methode wordt de interactie tussen de leerkracht en de kinderen verbeterd.

• Door het gebruik van de methode wordt de interactie tussen de kinderen onderling verbeterd

• Door het gebruik van de methode zijn de kinderen beter in staat tot zelfevaluatie.

De eindconclusie van dit onderzoek:
De methode Mission Possible werkt!

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk