De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergroten van de woordenschat in groep 7

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vergroten van de woordenschat in groep 7

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Met dit onderzoek heb ik onderzocht of de woordenschatresultaten omhoog gaan wanneer ik de lessen zou laten aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Dit heb ik gedaan door de leerlingen een eigen woordenboek te laten maken en plaatjes aan de nieuw aangeleerde woorden te koppelen. De woorden die gebruikt zijn in dit onderzoek kwamen uit de methode 'Zin in Taal' (Berg van den, M., & Hereijgens, C. 2000).
Ik heb een onderzoeksvraag opgesteld zodat ik kon onderzoeken of het aansluiting op de belevingswereld van de leerlingen positieve bijdrage kan leveren aan het woordenschatonderwijs. Mijn onderzoeksvraag was als volgt:
Hoe kan ik met lessen van de methode 'Zin in Taal' de woordenschat van de allochtone leerlingen uit groep 7 van de J.P. Coenschool verhogen met als doel de taalvaardigheid te verbeteren?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik een experimentele groep (N=3) en controlegroep (N=3) samengesteld. Deze twee groepen komen beiden uit groep 7 van de J.P. Coenschool.
Voordat ik met het onderzoek kon beginnen heb ik eerst literatuur over het woordenschatonderwijs bestudeerd. Zo wilde ik bijvoorbeeld eerst onderzoeken wat passieve en actieve woordenschat is en wat er al vanuit de literatuur bekend is omtrent het verhogen van de woordenschat .
Daarnaast heb ik mij verdiept in de onderwijsbehoeften van de leerlingen, de werkwijze van mijn duoleerkracht en de werkwijze van de taalmethode 'Zin in Taal'. Hierdoor wist ik hoe ik mijn lessen het beste kon vormgeven.
Ik ben begonnen met een nulmeting af te nemen bij de experimentele groep en de controlegroep om te weten waar de leerlingen momenteel zitten. Ik kon met mijn lessen hierop inspelen en daarnaast de nameting (na het onderzoek) naast de nulmeting leggen om zo te zien wat de groei van de leerlingen was. Bij de vergelijking van de toetsresultaten bleek dat de leerlingen uit de experimentele groep een grotere groei hebben gemaakt dan de leerlingen uit de controlegroep. "

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk