De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar meer studiesucces voor jongens

hoe kunnen we binnen Fontys Hogeschool Communicatie onze jongens beter begeleiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar meer studiesucces voor jongens

hoe kunnen we binnen Fontys Hogeschool Communicatie onze jongens beter begeleiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport beschrijft het actieonderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van de Master SEN aan Fontys OSO. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen docenten van Fontys Hogeschool Communicatie (FHC) bij de begeleiding van jongens meer inspelen op hun neuropsychologische ontwikkeling, om zo een bijdrage te leveren aan het verhogen van het studiesucces van jongens? Als deelvragen zijn geformuleerd: 1. Wat zegt de literatuur over de neuropsychologische ontwikkeling van jongens in de late adolescentie (leeftijd van 17 tot 22-25 jaar) in relatie tot studiesucces binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo)? 2. Welke ideeën hebben jongens van FHC, op basis van hun eigen ervaringen, over het verband tussen de begeleiding door docenten en studiesucces? 3. Welke ideeën hebben docenten over de begeleiding aan jongens van FHC in relatie tot het vergroten van het studiesucces van deze doelgroep? Na een eerste verkenning, heb ik het onderzoeksgebied verder in kaart gebracht via document-analyse en gesprekken met experts binnen Fontys en FHC. Via respectievelijk literatuuronderzoek, narratieve interviews met FHC jongens en een focusgroep van FHC docenten, zijn vervolgens antwoorden op de deelvragen gezocht en gevonden in de hoofdstukken 2 tot en met 4. In hoofdstuk 5 zijn de opbrengsten van het onderzoek, die antwoord geven op de hoofdvraag hoe we het studiesucces van jongens kunnen verhogen, als inzichten geformuleerd. Deze inzichten luiden: • Inzicht 1: Denk goed na over vrijheid en vrijblijvendheid • Inzicht 2: Persoonlijke aandacht – in brede zin – is ook voor jongens belangrijk • Inzicht 3: Jongens geven aan meer (mondelinge) feedback, meer concrete feedback en meer positieve feedback te willen • Inzicht 4: Houd rekening met de behoefte aan extrinsieke motivatie Ik sluit het rapport af met reflectie en drie aanbevelingen. De eerste aanbeveling is dat er binnen Fontys en FHC meer managementinformatie over studiesucces inzichtelijk gemaakt kan worden en gedeeld onder collega’s. Het verdient verder aanbeveling om de opbrengsten van dit onderzoek en de opgedane inzichten breed te delen binnen FHC, bijvoorbeeld via de digitale campus en/of via workshops. Verder is het gewenst om de inzichten uit deze scriptie in de praktijk nader te toetsen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2017-08-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk