De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overgangsnormen in het VSO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overgangsnormen in het VSO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een ontwerponderzoek over overgangsnormen in het VSO. Specifiek voor de VSO school de Kolibrie*. De functie van onderwijs is niet alleen kwalificeren (Biesta, 2011), maar ook socialisatie en subjectivering. Derhalve richt deze studie zich naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, ook op de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. De hoofdvraag luidt: “Hoe kunnen geschikte didactische en pedagogische overgangsnormen geformuleerd worden voor de leerroute vmbo theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 5 binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op VSO De Kolibrie?” Middels interviews, vragenlijsten, documentonderzoek, literatuurstudie en een focusgroep heeft een vooronderzoek plaatsgevonden. Er is buiten de organisatie van VSO De Kolibrie gezocht naar “good practice” voorbeelden. Een kwalitatieve analyse van de gegenereerde data vormt de basis voor de ontwerpcriteria. Aan de hand van deze ontwerpcriteria is het prototype tot stand gekomen. Hierin zijn vakinhoudelijke overgangsnormen en vakoverstijgende overgangsnormen opgenomen. De overgangsnormen worden ingevoerd op VSO De Kolibrie per schooljaar 2016-2017, waarna een summatieve analyse plaats kan vinden. De resultaten van dit onderzoek zijn generaliseerbaar

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
AfstudeerorganisatieFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk