De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alert zijn is de basis!

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Alert zijn is de basis!

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is voortgekomen uit een persoonlijke verbeterwens om betere leeromstandigheden te creëren voor de leerlingen. Alle leerlingen verdienen de beste leeromgeving om tot ontwikkeling te komen. Dit onderzoek is erop gericht de optimale alertheid te vergroten van leerlingen met een ASS en/of LVB tijdens de instructie van het circuit.

Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat ‘alert zijn’ betekent dat je ontvankelijk bent voor informatie. Informatie vanuit onszelf en de wereld, nemen we waar met onze zintuigen. De alertheid kan beïnvloed worden door een aanwezige ASS en/of een LVB. De alertheid kan positief beïnvloed worden door het aanbieden van meer of minder sensorische informatie. De propriosensoren (spieren, pezen, gewrichten en banden), hebben van alle zintuigen, de meeste en langdurigste invloed op de alertheid. In dit onderzoek is onderzocht welk type sensorische informatieverwerking de leerlingen hebben. Als vervolg is in dit onderzoek onderzocht of interventies gericht op de propriosensoren, invloed hebben op de mate van alertheid van de leerlingen in de onderzoeksgroep.

Uit de resultaten komt naar voren dat alle leerlingen geprofiteerd hebben van de ingezette interventies gericht op de propriosensoren. Bij alle leerlingen was er, tijdens de eindmeting een toename zichtbaar in de mate van alertheid in vergelijking tot de nulmeting. Dit onderzoek leidt tot versterkte inzichten en aanbevelingen voor de onderzoeksschool omtrent het inzoomen op de alertheid van de leerling. Alert zijn is de basis om tot leren te komen!

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-07-02
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk