De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkdruk bij Viggo Eindhoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkdruk bij Viggo Eindhoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Dit onderzoek richt zich op de werkdruk en lichamelijke klachten van de platformmedewerkers van Viggo Eindhoven. Het doel van dit onderzoek is een antwoord geven op de hoofdvraag: “Is er een verband tussen de lichamelijke klachten en werkdruk bij de mannelijke platformmedewerkers van Viggo Eindhoven in de leeftijdscategorie van 18-50 jaar?”.

Methode
In dit kwantitatieve onderzoek wordt de werkdruk vergeleken met de lichamelijke klachten. Voor dit onderzoek zijn mannelijke werknemers geselecteerd die werkzaam zijn op het platform van Eindhoven airport in de leeftijdscategorie van 18-50 jaar. In dit onderzoek worden twee vragenlijsten afgenomen. De eerste brengt de lichamelijke klachten en demografische kenmerken van de participanten in kaart; de tweede is de Vragenlijst Werkdruk om de werkstress verdiepend en verbredend te bevragen. Op basis van de verkregen data zijn de participanten ter onderlinge vergelijking in drie groepen verdeeld.

Resultaten
Achtendertig participanten zijn geïncludeerd voor dit onderzoek. De resultaten lieten zien dat het verschil in werkdruk tussen de drie groepen statistisch significant was(P = 0,04). De groep met “veel klachten” ervaarde significant (P= 0,035) meer werkdruk dan de groep “beetje klachten”. Daarnaast ervaarde de groep met “veel klachten” significant (P= 0,027) meer werkdruk dan de groep “geen klachten”. Tussen de groep “geen klachten” en “beetje klachten” bestond geen significant verschil (P= 0,465).

Conclusie
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de werknemers met “veel klachten” significant meer werkdruk ervaren dan de werknemers zonder klachten en de werknemers met een “beetje klachten”. Daarbij bestaat er een progressief verband tussen lichamelijke klachten en werkdruk
Naarmate de platformmedewerkers van Viggo Eindhoven meer klachten ervaarden, werd er een hogere score gegeven aan de werkdruk. Uit dit onderzoek blijkt echter niet of de werkdruk an sich de lichamelijke klachten veroorzaakt.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk