De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spel, de noodzaak van ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spel, de noodzaak van ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

In het schooljaar van 2006/2007 heb ik stage gelopen bij gespecialiseerd kindercentrum de Elzengaard in s' Hertogenbosch. De groep waar dit onderzoek plaats heeft gevonden is een schoolvoorbereidende groep, genaamd groep Blauw. In de groep wordt zorg geboden aan 11 kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand.

Ik heb onderzoek gedaan naar de spelontwikkeling van deze kinderen omdat ik wil achterhalen wat deze kinderen nodig hebben aan spelstimulering om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Om hier achter te komen heb ik een literatuurstudie gedaan over spel in het algemeen en het verloop van de spelontwikkeling van kinderen tussen de 0 en de 5 jaar.
Vervolgens ben ik mij gaan richten op de praktijk en heb ik door middel van interviews onderzocht of de begeleidsters van groep Blauw voldoende kennis hebben over spel, spelontwikkeling en spelstimulering.
Verder is er aan de hand van vragenlijsten onderzoek gedaan naar de verwachtingen van de leerkrachten van de scholen waar kinderen vanuit gespecialiseerd kindercentrum de Elzengaard geplaatst zijn of geplaatst gaan worden.
Door de literatuurstudie die ik heb gedaan en het praktijkonderzoek wat ik heb gehouden heb ik een antwoord kunnen geven op de volgende vraag:

Wat hebben de kinderen van groep Blauw nodig aan spelstimulering om zich voldoende te ontwikkelen om naar een vorm van onderwijs te gaan.
Hebben de begeleidsters van groep Blauw voldoende kennis over spel, spelstimulering en het ontwikkelingsniveau van deze kinderen.

De kennis die de respondenten hebben heb ik vergeleken met de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Aan de hand van deze vergelijking heb ik conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn:
• De begeleidsters hebben voldoende kennis over het spel en ontwikkelingsniveau van de kinderen. Ze vinden het echter wel moeilijk om met het activiteitenaanbod aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van alle kinderen.
• De begeleidsters hebben door de grootte van de groep kinderen en de vele andere werkzaamheden te weinig tijd om met de kinderen te spelen.
• De begeleidsters kunnen het spel van de kinderen uitbreiden en naar een hoger niveau brengen door de concentratie van de kinderen te vergroten, door samen met het kind te spelen, het spel een duidelijk begin en eindpunt te geven, door te werken met niveaugroepjes en door aan te sluiten bij de interesses, belevingswereld en het niveau van de kinderen.
• Om zich voldoende te kunnen ontwikkelen om door te kunnen stromen naar een vorm van onderwijs hebben de kinderen het volgende nodig: een uitdagende en stimulerende omgeving, goed spelmateriaal, responsieve volwassenen, duidelijkheid en structuur, veiligheid en vertrouwen, goede begeleiding in hun spel en activiteiten die aansluit bij hun wensen, behoeftes en mogelijkheden.

Kortom: door middel van de houding en de inzet van de begeleidsters, de kwaliteit van de begeleiding, de manier van werken, het inrichten van de ruimte, de keuze van het spelmateriaal, het aanbod van de activiteiten en de opzet van de dag, moeten de begeleidsters proberen om ieder kind naar eigen tempo optimale mogelijkheden te bieden om tot spel te kunnen komen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk