De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kijk! Ik ga schrijven. Een onderzoek over voorbereidend schrijven op basisschool 't Bijenveld.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kijk! Ik ga schrijven. Een onderzoek over voorbereidend schrijven op basisschool 't Bijenveld.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek heb ik uitgevoerd tijdens mijn opleiding tot Intern Begeleider. Ik heb hetschrijfonderwijs in de groepen 2 op basisschool 't Bijenveld te Leuth bekeken. Door een
koppeling te leggen tussen de literatuur en de praktijk heb ik de leerkrachten aanbevelingen kunnen geven om de ontwikkeling van de fijne motoriek te stimuleren. Vanuit de volgende vraagstelling ben ik op zoek gegaan naar die aanbevelingen: Welke middelen kunnen de
leerkrachten van de groepen 2 op basisschool 't Bijenveld te Leuth inzetten, zodat meer kinderen eind groep 2 de fijne motoriek beheersen om in groep 3 met technisch schrijven te starten? Door middel van een enquête en observaties heb ik een beeld gevormd van de dagelijkse praktijk in de groepen 2 en heb ik gekeken naar wat al goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Ik heb de observaties en enquête geanalyseerd. Uit deze analyse viel op dat de leerkrachten op hun eigen manier aan de slag gaan met de ontwikkeling van de
fijne motoriek en er geen duidelijke lijn binnen de school aanwezig is. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de leerkrachten door de invoering van KIJK!, een registratie- en observatie-
instrument voor de leerkrachten van de groepen 1 en 2 meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de fijne motoriek en zo meer op één lijn met elkaar komen te staan.Verder heb ik in dit onderzoek de leerkrachten aanbevelingen gegeven om de fijne motoriek
te stimuleren, waarbij ik gebruik gemaakt heb van theorie over de schrijfontwikkeling en voorbereidend schrijven.
Met de gegevens die uit dit onderzoek zijn gekomen wil ik een begin maken aan een beleidsplan voor het schrijfonderwijs in de groepen 2 op onze school.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk