De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De groep is te veranderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De groep is te veranderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Hieronder geef ik een samenvatting van het onderzoek. Ik heb onderzocht of ik als gedragsspecialist met de betrokkenheid van leerkrachten en jongens van groep 6 het samenspel bij het buitenspel kunt verbeteren. Ik heb dit gedaan met behulp van Kids' Skills. Kids' Skills (Furman, 2007) is een methode gebaseerd op de principes van het oplossingsgericht werken. Verder heb ik gekeken of je Kids' Skills kunt combineren met enkele belangrijke werkwijzen van Positive Behavior Support (Golly & Sprague, 2011) om de kinderen houvast te geven. Dit alles is in samenwerking met de leerkrachten bedacht en uitgevoerd, in een periode van acht weken, op een reguliere basisschool met acht jongens van groep 6. Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken op welke wijze men het samenspel tijdens het buitenspelen bij jongens kan verbeteren. Dit wilde ik bereiken met behulp van de leerkrachten en de jongens van groep 6. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was het werken met Kids' Skills en PBS en de combinatie tussen deze twee methoden. Tijdens dit onderzoek leerden de leerkrachten hoe ze een groep kinderen een vaardigheid aan kunnen leren. De leerlingen hebben geleerd om zich aan regels te houden en om samen met elkaar het voetballen tijdens het buitenspelen te verbeteren. Ook werd bekeken wat het voor de praktische aanpak betekent bij ons op school. Mijn persoonlijke doel tijdens het onderzoek was handelingsbekwaam te worden in het begeleiden van leerkrachten om een 'probleem' positief aan te pakken. Ik wilde handelingsbekwaam te werk gaan om het gedrag van leerlingen om te buigen met de betrokkenheid van de desbetreffende leerkrachten en deze leerlingen. Een belangrijk doel voor mij was mezelf sterker maken in het oplossingsgericht coachen van collega's. Daarin wil ik mezelf als coach blijven ontwikkelen. Uit mijn literatuurstudie blijkt dat Kids' Skills en PBS goed te combineren zijn. Ook staat er beschreven dat je Kids' Skills met een groep kinderen kunt uitvoeren. Volgens van der Naald (2006) is het ook zo dat sociaal onhandige kinderen die moeilijk met anderen kunnen omgaan en vaak ruzie hebben, meer buiten moeten spelen. Volgens het Centrum School en Veiligheid (2011) is het belangrijk voor jongens dat ze duidelijke regels hebben en daar vragen ze dan ook om. De leerkrachten gaan met behulp van Kids' Skills samen met de kinderen een doel bepalen om het voetballen te verbeteren en daarnaast zetten we PBS in om het leerkrachtgedrag te veranderen en duidelijke regels op te stellen. Uit mijn onderzoek blijkt dat ik als gedragsspecialist met de betrokkenheid van de leerkrachten het buitenspel kan verbeteren door oplossingsgericht aan de slag te gaan. Als gedragsspecialist kan ik de betrokkenheid van de jongens van groep zes vergroten door veel uit hen zelf te laten komen door middel van het inzetten van Kids' Skills. Dit heb ik gedaan door de leerkrachten aan te sturen om aan de hand van de stappen van Kids' Skills met hen aan de slag te gaan. De kinderen krijgen dan sterk het gevoel dat zij bepalen wat en hoe iets verbeterd wordt. Doordat ze zelf mogen bepalen zijn ze meer gemotiveerd. Uit dit onderzoek kan ik concluderen dat er een flinke vooruitgang is geboekt in het samenspel bij het buitenspelen van de jongens van groep 6. De resultaten uit dit onderzoek zijn geldend voor acht jongens in de leeftijd van 9 tot 10 jaar. Ik verwacht dat dit voor veel meer leeftijdsgroepen toepasbaar is. Er is verder onderzoek nodig om dit vast te stellen. Gekeken naar de literatuur vanuit Kids' Skills en het onderzoek kan ik u adviseren om bij gedragsverandering altijd het kind te betrekken, omdat je dan een gemotiveerd kind krijgt en motivatie leidt tot leren. Janson (2007) geeft ook aan dat de enige kans op succes ontstaat, als de leerling onderwerp wordt en weet wat het oplevert. Het kind is immers de enige die kan leren, dat kan niemand van hem overnemen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk