De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesplezier stimuleren

1e prijs LOPON2 scriptieprijs 2017

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leesplezier stimuleren

1e prijs LOPON2 scriptieprijs 2017

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende de basisschoolloopbaan neemt bij veel kinderen de leesmotivatie af. Om te voorkomen dat de emotionele weerstand tegen lezen aanhoudt of wordt vergroot, moet worden ingestoken op het leesplezier van het kind. In de literatuur wordt beschreven dat positieve leeservaringen nodig zijn om het leesplezier te stimuleren. Echter zijn positieve leeservaringen afhankelijk van de acht succesfactoren voor leesbevordering. Dit onderzoek richt zich op de acht succesfactoren voor leesbevordering om het leesplezier van het kind te stimuleren.

Van belang in dit onderzoek is de beantwoording van de hoofdvraag: in hoeverre zijn de acht succesfactoren voor leesbevordering zichtbaar binnen de school?

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is binnen dit onderzoek een enquête uitgezet onder ouders van de basisschool en het kinderdagverblijf, leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8, leidsters van het kinderdagverblijf en leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.

Uit de analyse van de resultaten is gebleken dat vrijwel een enkele ouder van de basisschool een positieve leesbegeleiding én leesopvoeding biedt. De ouders van het kinderdagverblijf laten naar verhouding wel een positieve leesbegeleiding én leesopvoeding zien. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de basisschool geen gebruik maakt van een rustige, inspirerende (voor)leesplek. Echter maakt het kinderdagverblijf wel gebruik van een sfeervolle leeshoek.

Deze conclusies uit het onderzoek leiden tot de belangrijkste aanbevelingen om het leesplezier van het kind te stimuleren. Organiseer ouderpartnerschap en (voor)lezen door ouders van kinderen van zowel de basisschool als het kinderdagverblijf en creëer een rustige, inspirerende (voor)leesplek binnen de basisschool.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk