De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Techniekonderwijs Toermalijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Techniekonderwijs Toermalijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over techniekonderwijs op de Toermalijn te Almelo. In dit onderzoeksproject wordt onderzoek gedaan naar de vraag: Wat is de beste methode/methodiek die gebruikt kan worden op SBO de Toermalijn.
In het kader van dit onderzoek zijn in eerste instantie een tweetal vragenlijsten gemaakt voor leerlingen en leerkrachten, waarbij opinies gepeild werden t.a.v. het vak techniek. Uit deze vragenlijsten bleek dat zowel leerkrachten als leerlingen het belangrijk vonden, dat het vak techniek op school gegeven
moest worden.

De heldere resultaten van deze vragenlijsten zijn als leidraad genomen in mijn verdere onderzoek. Na deze vragenlijsten is er literatuuronderzoek gedaan.
Uit dit onderzoek bleek dat techniek in het basisonderwijs in eerste instantie een moeilijke start heeft doorgemaakt. Het vak techniek werd gezien als een taakverzwaring. In het boek Techniek in de basisschool: gewoon doen! Benoemd de heer Copic een vijftal argumenten waarom techniek zo belangrijk is. Het gaat om de volgende argumenten:
• Grotere afstand tot techniek:
• Technische producten minder toegankelijk
• Houding t.a.v. techniek veranderen
• Maatschappelijke verantwoording
• Kinderen spelen anders

Daarnaast is er ook literatuuronderzoek gedaan naar de visie van techniek en welke leertheorie daarin het beste gebruikt kan worden. Verder is er vanuit de literatuur gekeken naar motivatie en didactische werkvormen. Het is voor de Toermalijn namelijk heel belangrijk dat we een goede start maken met techniekonderwijs. Essentieel hierbij was het toepassen van goede didactische werkvormen, waardoor kinderen gemotiveerd bleven en succeservaringen opdeden. In het vervolg van het onderzoek zijn twee klassen bezig geweest met het onderzoeksproject techniek. Tijdens dit onderzoeksproject werden de didactische werkvormen, opdrachten en motivatie van de kinderen leerkrachten onderzocht. Daarnaast zijn er interviews afgenomen bij een tiental kinderen en twee leerkrachten. Vanuit deze interviews heb ik een aantal conclusies getrokken en verbeteracties opgesteld.

Uit de conclusies bleek, dat de opdrachten en de didactische werkvormen die gekozen waren, goed bij de kinderen en leerkrachten aansloten. In alles kon je merken dat kinderen en leerkrachten met veel plezier aan het onderzoeksproject mee deden. De motivatie mag dan ook hoog genoemd worden. T.a.v. de organisatie werden wel vraagtekens geplaatst, dit omdat tijdens het onderzoeksproject, men de beschikking had over twee leerkrachten en een stagiaire. Dit is in "normale" omstandigheden dus niet aan de orde. De toekomst zal dan ook moeten uitwijzen of m.b.v. onderwijsassistenten deze organisatie de juiste is.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk