De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agressie regulatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agressie regulatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In januari 2008 ben ik van start gegaan met mijn stage in de zorgklas op Pleincollege de Burgh te Eindhoven.
Tijdens de eerste stage dagen viel het mij op dat de leerlingen zowel verbaal als non-verbaal agressief over kwamen. Ook het uiten van emoties op een adequate manier vinden sommige leerlingen moeilijk.
Hierdoor kwam ik op het idee om me te verdiepen in agressieregulatie. Ik wilde meer te weten komen over de ideeën die de leerlingen hebben over agressiviteit en wat voor ervaring ze hiermee hebben.
Om het terugplaatsen vanuit de zorgklas naar de 'normale' klas te bespoedigen wil ik mij tijdens mijn onderzoek richten op een training die de leerlingen kan helpen op het gebied van agressieregulatie.
Voordat ik aan mijn literatuurstudie begon heb ik mijn onderzoeksvraag ingeleverd. Hierin gebruikte ik de term 'agressie reduceren' . Later ben ik gaan nadenken over de gevolgen van het gebruiken van deze term. Het betekent dat de leerlingen in de zorgklas het agressieve gedrag moeten verlagen, dat zou het hoogste doel zijn. Het begrip 'agressieregulatie' betekent het omgaan met agressie op een adequate manier. De leerling kan agressie reguleren in plaats van alleen maar reduceren. Dus met andere woorden er op een goede manier mee omgaan.
In mijn literatuuronderzoek beschrijf ik drie trainingen die ik daarna, in mijn praktijkonderzoek, voor wil leggen aan trainers. Zo kan er een keuze worden gemaakt welke training past binnen de zorgklas.
Omdat de leerlingen mij in vertrouwen hun ervaringen hebben verteld tijdens de interviews heb ik besloten om hun anonimiteit te waarborgen.
De trainingen die ik tijdens mijn literatuurstudie heb gekozen zijn voornamelijk gericht op agressieregulatie. Het was moeilijk om een losstaande agressietraining te kiezen. De meeste zijn ingebed in een sociale vaardigheidstraining. Mijn keuze om geen sociale vaardigheidstraining te onderzoeken is gebaseerd op het gedrag van de leerlingen: het uiten van emoties via agressiviteit.
Het accent kan in de zorgklas mogelijk verschoven worden van een combinatie van sociale vaardigheidstraining naar een agressieregulatietraining.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor drie trainingen: Equip, gericht op groepsdynamica. Rots en Water, al aanwezig op pleincollege de Burgh maar niet in de zorgklas. Deze richt zich op fysieke training. En als laatste de Training Agressiebeheersing voor minderjarigen van Femke van Rooijen. Deze kan thematisch aangeboden worden en bestaat uit korte opdrachten.
Verder wil ik gaan onderzoeken welke training het beste past binnen de zorgklas. Voor mijn praktijkonderzoek richt ik me op twee gebieden. Enerzijds de trainers van elke training apart. Zij kennen de training het beste en kunnen een oordeel vellen over de bruikbaarheid van de training in de zorgklas. Anderzijds wil ik me ook richten op de leerlingen.
Vooral in het vakgebied van de pedagoog telt de mening van het kind!

Toon meer
OrganisatieFontys
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk