De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een goed begin. Het halve werk?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een goed begin. Het halve werk?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag is een beschrijving van een onderzoek naar het effect van een geintegreerde sociale vaardigheidstraining in een kennismakingsmiddag, een introductie en acht mentorlessen. De onderzoekers hebben het programma voor de kennismakingsmiddag, de introductie en acht mentorlessen met daarin geïntegreerd een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld. De programma's zijn door de mentor en een ondersteuner, een lid van het izt, bij de brugklas-
sen van de locatie Streekweg uitgevoerd, de experimentele groep. De brugklasleerlingen van de locatie Nijmegen West vormden de controlegroep. De controle groep kreeg de programma's niet aangeboden. Bij beide groepen is op de eerste dag van het schooljaar de SVL vorm A afgenomen. Na het programma van de mentorlessen van de experimentele groep is de SVL vorm B bij beide groepen afgenomen.
Uit het onderzoek blijkt dat de geïntegreerde sociale vaardigheidstraining de opvatting van brugklasleerlingen over hun uitdrukkingsvaardigheid en hun sociale vaardigheid meer in positieve zin laat toenemen, dan bij de controle groep van hetzelfde cognitieve niveau zonder training over dezelfde periode.
Bij brugklasleerlingen, die de geïntegreerde sociale vaardigheidstraining aangeboden hebben gekregen, neemt de opvatting over de uitdrukkingsvaardigheid en de sociale vaardigheid bij de groep leerlingen van een hoger cognitief niveau iets meer in positieve zin toe, dan bij de groep leerlingen met een lager
cognitief niveau.
Er is ook onderzoek gedaan naar de mening van de mentoren en de ondersteuners over de effectiviteit en de kwaliteit van de programma's. Zowel de mentoren als de ondersteuners zijn van mening dat de programma's bijdragen aan het ontwikkelen en vergroten van de sociale vaardigheden van brugklassers. Tevens zijn zij van mening dat de kwaliteit van de programma's voldoende tot goed is.
In het onderzoek is geëvalueerd of de mentor voordeel heeft van de ondersteuning en of de ondersteuning schooljaar 1011 weer op dezelfde manier uitgevoerd moet worden. Zowel de mentoren als de ondersteuners geven aan, dat de mentoren voordeel hebben bij deze vorm van ondersteuning en dat volgend schooljaar de ondersteuning op dezelfde manier moet worden ingezet.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk