De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Teamreis met bestemming: professionele leergemeenschap

waarderend onderzoek over de verwerkelijking van leerteam naar professionele leergemeenschap
Onderzoeksprijs 10xBeter!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Teamreis met bestemming: professionele leergemeenschap

waarderend onderzoek over de verwerkelijking van leerteam naar professionele leergemeenschap
Onderzoeksprijs 10xBeter!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Start with Why’ (Sinek, 2014) De wereld ontwikkelt zich in een razendsnel tempo waardoor het onderwijs continu in beweging is om onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen in een inclusieve samenleving. Leerkrachten worden vandaag de dag gezien als change-agent omdat veranderingen en verbeteringen aan de orde van de dag zijn (Fullan in Van der Bolt et al., 2006). Volgens Senge (1990) zijn lerende organisaties de meest succesvolle organisaties om de complexiteit van de wereld van vandaag en morgen te kunnen hanteren. De vraag is voortdurend: ‘Waarom doen we wat we doen?’ Dit is waar het in dit onderzoek om draait. Daarom is de uitspraak van Sinek (2014): ‘Start with Why’ bovenaan geplaatst. Om op zoek te gaan naar de betekenis en effecten van professionele leergemeenschappen (PLG) is een praktijkgericht onderzoek verricht in de organisatie. Het kwantitatief en kwalitatief onderzoek heeft met leden van het leerteam rekenen plaatsgevonden. Betekenisgeving en coaching staan centraal waardoor het onderzoek is gericht op wat zich onder de waterspiegel van de ijsbergmetafoor (McLelland in Claasen et al, 2009) afspeelt. Er wordt gezocht naar onderliggende waarden waaruit leerkrachten handelen om zo de kwaliteit van het leerteam te verbeteren. Het onderzoek is een waarderend en oplossingsgericht onderzoek wat gericht is op de toekomst. Waardering van ‘wat er al is’ wordt aangetoond in vragenlijsten. Dromen en gesprekken over ‘wat er nodig is’ maakt het realiseren tot PLG mogelijk. Het onderzoek heeft geleid tot gerichte aanbevelingen en geeft aanzet tot ontwikkeling van het leerteam rekenen tot PLG.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2017-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk