De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Collegiale feedback als kracht én kans

Oplossingsgerichte feedback in relatie tot het vergroten van persoonlijk en gedeeld eigenaarschap binnen collegiaal leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Collegiale feedback als kracht én kans

Oplossingsgerichte feedback in relatie tot het vergroten van persoonlijk en gedeeld eigenaarschap binnen collegiaal leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht actieonderzoek gaat in op de manier waarop een team begeleid kan worden in het geven, ontvangen en vragen van collegiale feedback met als doel het vergroten van persoonlijk en gedeeld eigenaarschap. Dit sluit aan bij de uitgesproken ambitie in het Actieplan Leraar 2020, een krachtig beroep (Ministerie van OCW, 2011); verbeteren van de kwaliteit van leraren door continue ontwikkeling en een leven lang leren (Heijmans & Creemers, 2013). Om niet alleen het persoonlijk eigenaarschap te vergroten, maar gezamenlijk in een team zorg te dragen voor het gedeelde eigenaarschap, rekening houdend met diversiteit, kan collegiale feedback ondersteunend zijn bij het leven lang leren (Fullan, 2014). In dit onderzoek worden handvatten aangereikt hoe hier als intern begeleider invulling aan te geven. In het onderzoeksproces lopen het handelingsdeel en het onderzoeksdeel door elkaar. In het handelingsdeel zoek ik de samenwerking met participanten op mijn onderzoeksschool, waarbij theorieën, modellen en werkvormen met betrekking tot collegiale feedback worden geïnventariseerd, uitgeprobeerd, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Het onderzoeksdeel is enerzijds gericht op mijn rol als intern begeleider in het begeleiden van dit proces. Anderzijds is het onderzoeksdeel gericht op de diepgang van kennistoepassing en –ontwikkeling van mezelf en mijn collega’s en het vergroten van leerkrachtvaardigheden gericht op feedback, binnen het samenwerkend leren. Participatie en verbinding speelt een grote rol in dit onderzoeksproces, waarbij de stem van de leerkracht in dialoog, leidend is geweest voor de uitkomsten van dit onderzoek. Door het kwalitatieve, interpretatieve karakter, is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek gering. Door de participanten in de actieve leerstand te zetten, middels persoonlijke doelen gericht op feedbackvaardigheden, en door het cyclisch karakter van het begeleidingstraject, is er vanuit bewustwording ruimte ontstaan voor ontwikkeling van vaardigheden en verdiepte kennis. Collegiale feedback vanuit de IK-boodschappen, de 3-G-formule (Kloosterboer, 2007) en het model van huidige situatie naar gewenste situatie (Menko, 2004) geven leerkrachten houvast

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk