De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Ook de pauze is leuk!':

Gestructureerd buitenspel voor kinderen met PDD-NOS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Ook de pauze is leuk!':

Gestructureerd buitenspel voor kinderen met PDD-NOS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de volgende probleemstelling: "hoe kan ik het vrije buitenspel gestructureerd en overzichtelijk aanbieden aan twee kinderen met PDD-NOS zodat hun plezier wordt vergroot?".

Deze hulpvraag werd zichtbaar door gekregen signalen van leerlingen en via gesprekken met ouders. Hieruit bleek dat leerlingen met PDD-NOS behoefte hadden aan extra begeleiding tijdens het buitenspel zodat dit beter zou gaan verlopen.

Uit theoretisch onderzoek blijkt dat leerlingen met PDD-NOS dezelfde begeleiding nodig hebben als leerlingen met autisme. Het is opgevallen dat de begeleiding van deze leerlingen zich voornamelijk richt op de inrichting van het onderwijs binnen de

klas en niet daarbuiten. Leerlingen met PDD-NOS hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid (verheldering).

De mate van verheldering tijdens het vrije buitenspel is inzichtelijk gemaakt door de vragenlijst buitenspel. Deze vragen zijn gebaseerd op het boek "Geef me vijf" (Bruin,2004). De Bruin (2004) stelt dat mensen met autisme duidelijkheid nodig hebben

over het wanneer, wie, wat, waar en hoe. Dit geeft zij weer met vijf puzzelstukken.De resultaten van deze vragenlijst hebben duidelijk gemaakt dat de leerlingen met PDD-NOS een specifieke vraag naar verheldering hadden op de gebieden wie, wat, waar en hoe.De resultaten van de observatiewijzer buitenspel geven weer hoe het staat met de spelkeuze, contact tijdens het spel en de spelkwaliteit van deze leerlingen.De mate van plezier werd zowel geïndiceerd vanuit de leerling als vanuit diverse leerkrachten. De leerling gaf door middel van een gesprek en een icoontje aan hoe hij het buitenspel beleefd had. Meerdere leerkrachten hebben het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen gescoord. Volgens Cego (2011) geeft het scoren van welbevinden en betrokkenheid een indicatie van de plezier ervaring en het

gevoel van voldoening. Om tegemoet te komen aan de verheldering op de gebieden wanneer, wie, wat, waar en hoe is gewerkt met een activiteitenbord. Geconcludeerd wordt dat door het bieden van verheldering tijdens het buitenspel leerlingen met PDD-NOS meer plezier ervaren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk