De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Team ontwikkeling!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Team ontwikkeling!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de wijze waarop een onderwijsteam begeleid kan worden bij de ontwikkeling van een groep losse individuen naar een goed functionerend (zelfsturend) team. Hierbij wordt gekeken naar de ondersteuning die het team daarbij nodig heeft, wat het team zelf kan doen om tot verdere ontwikkeling te komen en hoe de invulling van de rol van teamcoördinator bijdraagt aan de ontwikkeling naar meer zelfsturing van het team. Na een uitvoerige literatuurstudie is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Op welke wijze kan ik, als teamcoördinator, het team tot verdere ontwikkeling laten komen ten aanzien van zelfsturing.’ Het onderzoek is een actieonderzoek (De Lange et al, 2010), gericht op het, als professionals tot stand brengen, van verbetering of vernieuwing in de eigen beroepspraktijk. Uitgaande van de probleemstelling, die vertaald is in de onderzoeksvraag, zijn op basis van het onderzoek aanbevelingen gedaan. Om tot beantwoording te komen van de onderzoeksvraag is data verzameld door middel van literatuuronderzoek, semi-gestructureerde interviews, afgenomen bij alle teamleden, en interviews met een focusgroep, ook bestaande uit alle teamleden. Het onderzoek is gebaseerd op de theorie over zelfsturende teams van Kommers en Dresen (2010), aangevuld met de theorie over de begeleiding van teams naar meer zelfsturing door Lingsma (2012) en teamontwikkeling door Tuckman (in Bonebright, 2010). Kommers en Dresen onderscheiden vier ontwikkeldimensies waarop een team zich ontwikkelt naar meer zelfsturing. Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat op alle vier ontwikkeldimensies aanbevelingen gedaan kunnen worden richting het team, de teamcoördinator en de directie. Wat uit de interviews en focusgroep naar voren komt is dat op veel vlakken behoefte is aan duidelijkheid. Voor zover het zaken betreffen die door het team zelf opgepakt kunnen worden is reeds een eerste aanzet daartoe gegeven. Met betrekking tot de begeleiding door de teamcoördinator is de uitkomst dat, op basis van de situationeel leiderschapstheorie van Hersey (2002), een meer op de fase van teamontwikkeling, afgestemde begeleidingsstijl gewenst is. De aanbevelingen die in § 5.5 zijn gedaan, betreffen alleen de behoeften, die het team aangeeft te hebben, om tot verdere ontwikkeling te komen, die zij niet zelf in kunnen vullen. De aanbevelingen zijn gericht op versterking van het fundament waarop verdere ontwikkeling van het team naar meer zelfsturing kan plaatsvinden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk