De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sterker in de samenleving

Een onderzoek naar de invloed van organisatiekenmerken op cliëntgericht werken binnen de zelfsturende teams van Estinea

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen sterker in de samenleving

Een onderzoek naar de invloed van organisatiekenmerken op cliëntgericht werken binnen de zelfsturende teams van Estinea

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland is in toenemende mate aandacht voor meer sturing vanuit cliënten op het zorgaanbod. Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en participatiewet, met als doel om de zorg en ondersteuning dichterbij de cliënt te krijgen en op individueel niveau, per cliënt te kijken wat de best passende oplossing is voor de vraag van een cliënt (Movisie, 2016). De kwaliteit van zorg en cliëntgericht werken wordt belangrijker, waardoor teams ook meer verantwoordelijkheden krijgen en over meer praktische zaken beslissingen moeten nemen (Beune, 2015).
Estinea is gekozen als organisatie omdat zij als een organisatie ervoor wil zorgen dat mensen met een beperking sterker in de samenleving komen te staan. Zij doen dit op een cliëntgerichte manier: door de leefwereld van mensen met een beperking centraal te stellen.
Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de gedachtes die medewerkers binnen Estinea hebben met betrekking tot de effecten die organisatiekenmerken binnen zelfsturende teams hebben op cliëntgericht werken binnen Estinea en waar binnen deze kenmerken mogelijkheden zitten tot verbetering. Door deze verbeteringen te implementeren sluit Estinea als organisatie beter aan bij de bovengenoemde transitie.
Dit onderzoek springt in het gat dat door het tekort aan inzicht in de effecten van organisatiekenmerken binnen de zelfsturende teams van Estinea is ontstaan en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van zorg binnen Estinea. Door middel van dit onderzoek worden de benodigde gedachtes en inzichten in zelfsturende teams en de invloed hiervan op cliëntgericht werken verkregen.

Door middel van individuele interviews met professionals binnen Estinea is onderzocht hoe deze professionals denken over de invloeden van zelfsturende teams op cliëntgericht werken. Uit de resultaten is gebleken dat de assistent- en persoonlijk begeleiders merken dat teams te lang doorgaan wanneer zij vastlopen in de praktijk en dat er nog niet genoeg diepgaande samenwerking plaats vind.
Eén van de aanbevelingen voor Estinea is het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de assistent- en persoonlijk begeleiders. Deze intervisiebijeenkomsten richten zich op het bespreken van het professionele handelen en mogelijke dillema’s of moeilijke situaties, waarbij anderen geen oplossingen aandragen maar vragen stellen om tot een betere analyse van de situatie te komen (Verhagen, 2010).
Voor Estinea biedt dit onderzoek inzichten in de effecten die organisatiekenmerken binnen zelfsturende teams hebben op cliëntgericht werken. De organisatie heeft inzicht gekregen waar binnen de organisatiekenmerken van de zelfsturende teams knelpunten zitten en welke verbeteringen mogelijk zijn. Met deze verbeteringen kan organisatie cliëntgericht werken beter vormgeven en wordt de kwaliteit van zorg hoger (Boendermaker, Rooijen, Berg, & Bartelink, 2013).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerEstinea
Datum2018-04-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk