De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

We zien wat we willen, allemaal door verschillende brillen

Een expeditie rondom de invloed van de leerkracht op leerlingen met gedragsproblemen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

We zien wat we willen, allemaal door verschillende brillen

Een expeditie rondom de invloed van de leerkracht op leerlingen met gedragsproblemen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'We zien wat we willen, allemaal door verschillende brillen' is een casestudy van een leerling in de kleuterperiode. Het vertonen van ongewenst gedrag en de vele negatieve interacties tussen hem en mijzelf als leerkracht vragen om een verbetering van mijn professioneel handelen. In dit onderzoek ga ik op zoek naar wat nodig is om het gewenste gedrag bij deze leerling te stimuleren en wat dit van mij als professional vraagt. Het kritisch kijken naar mijn eigen leerkrachtgedrag is daarbij van belang, omdat het gaat om wat ik kan doen om het gedrag van deze leerling te veranderen. Met behulp van methoden als observatie, School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en de focusgroep breng ik de mogelijkheden van de leerling in beeld om zo te kunnen komen tot een betere afstemming, goodness-of-fit (Thomas & Chess, 1999). De titel refereert naar de rol van de leerkracht en de manier waarop zij haar klas ziet. In de komende zes hoofdstukken zal ik aantonen dat ik als leerkracht mijn professioneel handelen kan verbeteren door te wisselen van bril en daarmee positieve invloed kan uitoefenen op het gedrag van mijn leerling. Een verschuiving in het denken van het medisch naar het sociaal model (Claasen, De Bruïne, Schuman, Siemons, & Van Velthooven, 2009) speelt daarin een belangrijke rol. Binnen Passend Onderwijs ligt de nadruk namelijk op datgene wat de leerling wel kan en op wat hij nodig heeft. Niet op zijn beperkingen. Een kwalitatieve, beeldgeoriënteerde data-analyse leidt uiteindelijk tot het formuleren van onderwijsbehoeften voor de betreffende leerling. Door deze te verwerken in het groepsplan toon ik aan in te kunnen spelen op diversiteit binnen de groep.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk