De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

PSB Enkelbrace: het effect

Rechten: Alle rechten voorbehouden

PSB Enkelbrace: het effect

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Inleiding
In dit verslag wordt een experimenteel onderzoek beschreven waaraan een literatuuronderzoek is vooraf gegaan.
Dit onderzoek richt zich op de vraag of de PSB enkelbrace de activiteit van de mm. peroneï beïnvloedt tijdens een zijwaartse sprong.
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van een mogelijk verschil in activiteit van de mm. peroneï, zonder en met brace, tijdens een zijwaartse sprong.

Methode
Het literatuuronderzoek is begonnen met het verzamelen van artikelen. De gevonden artikelen zijn op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van RCT-formulieren. De artikelen zijn ook beoordeeld op relevantie voor dit onderzoek. Informatie uit de overgebleven artikelen is verwerkt in het theoretisch kader.
Het experimenteel onderzoek is uitgevoerd onder 30 proefpersonen in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De proefpersonen hadden geen chronische enkel- en / of knieklachten. Tevens hebben zij in het afgelopen jaar geen enkel- en/ of knietrauma gehad. Elke proefpersoon heeft drie zijwaartse sprongen zonder brace en drie zijwaartse sprongen met brace uitgevoerd. Hierbij is de activiteit van de m. peroneus longus gemeten met behulp van EMG.

Resultaten, conclusie
De resultaten zijn statistisch verwerkt en er is een Paired Sample T-Test uitgevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de PSB enkelbrace geen significante invloed heeft op de activiteit van de mm. peroneï tijdens de afzet en het zweefmoment. De PSB enkelbrace beïnvloedt wel de activiteit van de mm. peroneï tijdens en het eerste volledige voetcontact met de grond en de stabilisatiefase.Summary

Introduction
This paper describes an experimental research, at which a literature investigation is gone beforehand.
This research concentrates on the following question: Does the PSB anklebrace have an influence on the activity of the mm. Peroneï, during a jump side wards
The goal is to determine if there is a difference in activity of the mm. peroneï without or with a brace, during a jump side wards.

Method
The literature research started by collecting articles. The articles that are found have been judged on methodological quality with help of RCT-forms. The articles are also jugded on relevance for this research. Information from the useable articles is processed in the theoretical frame.
This research includes a group of 30 people aged 18 years and older. None of the individuals had chronically ankle- or kneeproblems and they didn't have any ankle- or kneetrauma last year. Each individual jumped three times without a brace and three times with a brace. During the jump, the activity of the m. peroneus longus is measured with help of EMG.

Results, conclusion
The results have been processed statistically. A Paired Sample T-Test has been performed. This has led to the conclusion that the PSB anklebrace has no significant influence on the activity of the mm. peroneï during push-off and the floating phase. The PSB anklebrace does have an influence on the activity of the mm. peroneï during the first fully footcontact with the ground and the stabilisation phase.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Partners-
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk