De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inhoudelijk examineren

onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van het VWO Eindexamen Engels

Open access

Rechten:

Inhoudelijk examineren

onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van het VWO Eindexamen Engels

Open access

Rechten:

Samenvatting

Tijdens het oefenen voor en toetsen van leesvaardigheid worden Cito examens benut. Ondanks dat dit al jaren gedaan wordt, zijn er twijfels onder collega’s of deze examens voldoende de Engelse leesvaardigheid toetsen. Om de inhoudsvaliditeit van een examen of toets te bepalen, wordt er in de wetenschappelijke literatuur aangeraden om een specificatietabel op te stellen, waarin het onderwerp en het niveau van iedere vraag aangegeven wordt. Voor het examen ontbreekt het aan zo’n tabel.
Binnen dit onderzoek is geprobeerd om, achteraf, voor zes vwo-examens een specificatietabel op te stellen. Hiervoor is eerst gekeken naar wat de wetenschappelijke literatuur zegt over inhoudsvaliditeit, welke processen onderdeel zijn van leesvaardigheid, hoe deze getoetst kunnen worden, wat mogelijke onderwerpen zijn en hoe er verschil in niveau aangegeven kan worden. Tijdens het verkennen van de literatuur en het verrichten van de analyse bleek dat het bepalen van het niveau van een tekst uiterst complex, waarbij het ERK onvoldoende houvast biedt, ondanks dat het examen zich hier wel aan meet. Om een andere inschatting te krijgen van het niveau is ook gebruik gemaakt van de Coh-Metrix.
Uiteindelijk is deze informatie gebruikt om per examen een specificatietabel op te stellen en in te vullen. Hierna is ook een algemene specificatietabel voor het vwo-examen opgesteld om patronen en voorkeuren aan te kunnen geven. Hieruit blijkt dat de onderzochte examens een voorkeur hebben voor vragen met betrekking tot woordenschat en gevolgtrekking. Daarnaast wordt woordenschat meer beloond, wat impliceert dat de examens minder kijken naar tekstbegrip en meer naar woordkennis.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Lerarenopleiding Tilburg
Datum2022-08-10
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk