De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

pASSende middelen voor arbeidstoeleiding

voor leerlingen van de praktijkschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

pASSende middelen voor arbeidstoeleiding

voor leerlingen van de praktijkschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het proces van arbeidstoeleiding van leerlingen van het praktijkonderwijs met een autismespectrumstoornis (verder te noemen: ASS). In de maatschappij blijkt deze doelgroep veel moeite te hebben met het vinden en behouden van een baan. De beperkingen waar zij mee te kampen hebben zijn hier veelal de oorzaak van. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan op welke manier de leerlingen van de school van onderzoek hulp kunnen krijgen middels het inzetten van middelen, zodat het arbeidstoeleidingsproces beter verloopt. Door middel van het literatuuronderzoek is onderzocht waar de problemen blijken te liggen voor deze leerlingen. Naast de basiskenmerken spelen er nog een aantal beperkingen mee die voortkomen uit hun stoornis die zorgen voor problemen op de stage. Er is gezocht naar inzetbare middelen voor de gebieden: communicatie, sociale interactie, structuur en begeleiding. Volgens de stagedocenten van de focusgroep zijn dit de gebieden waarop de leerlingen de meeste problemen ervaren. In het onderzoek zijn data verzameld middels een focusgroep met de stagedocenten van de school van onderzoek. Zij hebben hierin aangegeven wat zij nodig achten voor zichzelf als ook voor de leerlingen met ASS met betrekking tot de stage/arbeidstoeleiding. De gediagnosticeerde leerlingen met ASS uit de bovenbouw hebben een enquête ingevuld. Hieruit is naar voren gekomen welke problemen zij ervaren en wat hen hierbij kan helpen. Om te kijken hoe het arbeidstoeleidingstraject op andere scholen verloopt en welke middelen daar ingezet worden zijn drie interviews afgenomen. Uit de verzamelde gegevens zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan naar het managementteam en de stagedocenten toe

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk