De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Peer-tutoring

Wat is de invloed op mijn lessen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Peer-tutoring

Wat is de invloed op mijn lessen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van de masteropleiding "Special Educational Needs". Het onderzoek richt zich op de introductie van de werkvorm peer tutoring in mijn lessen en kijkt wat de invloed van peer tutoring is op de tevredenheid van de leerlingen, sociale interacties in de klas en de ontwikkeling van andere vaardigheden. Onder deze vaardigheden worden verstaan 'hulp bieden', 'hulp vragen' en 'respect tonen'. Maar ook spreekvaardigheden zoals 'duidelijk uitleggen' en 'problemen omschrijven'. De kern van het onderzoek wordt beschreven in de probleemstelling:"Ik onderzoek het gebruik van de werkvorm peer tutoring, omdat ik wil kijken of peer tutoring aansluiting vindt bij de leerlingen, teneinde mijn lessen voor mijzelf en de leerlingen uitdagender te maken, zodat er naast kennisoverdracht ook andere vaardigheden worden aangeleerd."Het onderzoek is vormgegeven door middel van een actieonderzoek. Dit is gedaan omdat dit een onderzoek is naar het handelen van de onderzoeker, mijzelf. Daarnaast wordt alle informatie verkregen uit lessituaties. De informatie uit deze lessituaties is systematisch verzameld. Dit is onder te verdelen in drie methoden: vragenlijsten afnemen, sociogrammen maken en video-opnamen analyseren. Voor alle drie methoden geldt dat ze op twee momenten zijn ingezet, namelijk voor en na de introductie van peer tutoring. Dit is gedaan om eerst een beeld te krijgen van de bestaande situatie en vervolgens te kijken wat de invloed is geweest van de introductie van peer tutoring, de interventie. Er is gezocht naar veranderingen in mijn lesstijl, tevredenheid van leerlingen, sociale interacties van leerlingen en gebruik van vaardigheden.Uit de verkregen onderzoeksgegevens komen verschillende zaken naar voren. Zo was de tevredenheid van de leerlingen voor de interventie al goed, maar is er toch een lichte verbetering zichtbaar. Er vinden na de interventie meer sociale interacties plaats. De leerlingen vinden het niet erg om met hun klasgenoten samen te werken en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De vaardigheden zoals 'hulp bieden' en 'hulp geven' komen ook meer tot ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen 'respect in de omgang' en 'geduld hebben' zich ook beter. Dit komt omdat ik minder tijd kwijt ben aan het helpen bij vragen van leerlingen en meer de nadruk kan leggen op deze vaardigheden.Door het toepassen van peer tutoring heb ik ook meer tijd over om leerlingen te helpen die meer problemen hebben met de lesstof en/of achterstanden hebben. De andere leerlingen kunnen elkaar prima ondersteunen. Ik hoef dit proces alleen te begeleiden. Maar dit betekent niet dat ik alleen peer tutoring in mijn lessen zal gaan gebruiken. Het is uitdagend om een nieuwe werkvorm toe te passen, maar ook bij de toepassing van deze werkvorm raak je erop uitgekeken. Na verloop van tijd zijn de leerlingen en ik weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dat neemt niet weg dat peer tutoring in de toekomst een prima toevoeging is aan mijn lesstijl, vooral als ik de nadruk wil leggen op de ontwikkeling van de eerder genoemde vaardigheden. Op de vraag: "Wat is de invloed van peer tutoring op mijn les?" kan ik antwoorden: "POSITIEF!"

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk