De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mentoren op school Y

handreikingen voor de mentor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mentoren op school Y

handreikingen voor de mentor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de ideale situatie zou met dit onderzoek de rol van de mentor op X-college locatie School Y voor alle betrokkenen afgebakend en acceptabel worden. Er is behoefte aan een duidelijke taakomschrijving en afbakening van taken. Deze heeft niet alleen waarde voor de 'nieuwe' mentoren ook de ervaren mentoren hebben hier behoefte aan. Met onze onderzoeksvraag "Welke taakomschrijving voor de mentor is acceptabel voor mentoren, LMT en ouders op het X-college School Y" is onderzocht of het mogelijk is duidelijkheid te scheppen in de complexe en omvangrijke taak van mentoren op School Y. Het mentoraat is niet samen te vatten met 'de spil in de leerlingbegeleiding', zoals dit in de schoolgids staat te lezen. De primaire werkzaamheden van mentoren bestaan uit allerlei taken die in het belang zijn om de leerlingen van School Y een steun in de rug te geven. De mate van inclusie op School Y is onderzocht. De inclusiviteitsgedachte wordt op dit moment nog niet gedragen op School Y. School Y behoort tot zorgtype 3: geïntegreerde zorg. Leerlingen kunnen alleen via een verwijzing van de PCL (permanente commissie leerlingenzorg) of de RVC (regionale verwijzingscommissie) aangemeld worden. De problematieken van de leerlingen zijn van didactische en/of sociaal-emotionele aard. Op School Y wordt gewerkt met de 1-zorgroute. Als leerweg ondersteunend onderwijs is er in vergelijking tot reguliere scholen tijd en ruimte ingericht om extra aandacht te besteden aan het mentoraat. Het voordeel van deze extra tijd is dat meer aandacht besteed kan worden aan de volgende kernbegrippen: intensief contact, vertrouwensband, ontwikkeling, relatie, vertrouwen, ruimte, autonomie en eigenheid. Om een taakomschrijving voor de mentor te kunnen ontwerpen, is de onderzoeksstrategie en het theoretisch kader opgesteld. De primaire doelgroep van dit onderzoek zijn de mentoren. De secundaire doelgroep zijn het LMT, docenten, ouders en leerlingen. Er zijn twee deelvragen opgesteld om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze zijn "Wat vinden mentoren, het LMT en ouders een geschikte taakomschrijving voor de mentor op X-college School Y?" en "Is deze taakomschrijving acceptabel voor mentoren, het LMT en ouders op X-college School Y?". Om hier antwoord op te krijgen is bronnentriangulatie gebruikt. Mentoren en het LMT zijn geïnterviewd. Ouders hebben een vragenlijst ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten hiervan, is een concept van de taakomschrijving opgesteld. Hierop hebben vervolgens alle betrokkenen feedback gegeven. Uit het onderzoek blijkt de concept taakomschrijving acceptabel. De taak van de mentor is uitgebreid. Dit vinden zowel mentoren, het LMT en ouders. Opwaardering in tijd of inkrimping van de taak worden door mentoren en ouders voorgesteld. Het LMT geeft aan dat mentoren effectiever zouden kunnen omgaan met de tijd en eigen grenzen moeten bepalen. Om hier op in te spelen,zijn diverse aanbevelingen gedaan. De belangrijkste hiervan zijn de taakbrief voor mentoren nog eens kritisch te bekijken, de taken en de beschikbare tijd van het mentoraat in verhouding te brengen en te kijken of er taken zijn die weg of korter kunnen. Gebruik te maken van affiniteiten van collega's bij het opstellen van de formatie en het aannamebeleid onder de loep te nemen. Het beleid samen met mentoren uit te stippelen en in te spelen op de zwaarder wordende problematieken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk