De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Visual Thinking Strategies

kritischer denken door kijken naar kunst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Visual Thinking Strategies

kritischer denken door kijken naar kunst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij maken dat er accentverschillen optreden met betrekking tot de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in het onderwijs. Het kritisch leren denken, waarbij de leerling leert zelf te komen tot onderbouwing en zichzelf leert vragen te stellen is een van die vaardigheden. In dit onderzoek wordt een methode onderzocht die een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden. De methode Visual Thinking Strategies is afkomstig uit Amerika en is oorspronkelijk ontwikkeld voor het kijken naar kunst. De toepassing heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar het onderwijs. In het onderwijs wordt VTS ingezet voor het ontwikkelen van taalvaardigheden en gebruikt voor de culturele ontwikkeling van leerlingen. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van effecten op het kritisch denken in het kader van taal- denkontwikkeling. Taal is het domein waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Onderzocht is wat het effect is van lessen VTS op kritisch denken bij leerlingen van een groep 5 op een basisschool. Bij twee groepen van 10 leerlingen (controle- en experimentele groep) is een voor- en nameting uitgevoerd. Voor- en nameting bestonden uit het maken van een schrijfsample bij een afbeelding. De experimentele groep nam deel aan een interventie met VTS.Resultaten laten zien dat het aantal woorden bij de experimentele groep toeneemt na VTS-lessen en de kritische denkvaardigheden Observatie en Associatie worden versterkt. Leerlingen van de experimentele groep ervaarden VTS als een leerzame interventie. Aanbevolen wordt om de principes van de methode VTS een plek te geven in het onderwijs. De rol van de leerkracht verandert hierbij van informatieoverdrager naar een neutrale facilitator van denkprocessen en onderlinge communicatie daarover. Onderzoekstechnisch wordt aanbevolen om onderhavig onderzoek uit te breiden naar een grotere onderzoeksgroep en het onderzoeksinstrument te verfijnen. De onderzoeker hoopt met dit onderzoek de interesse van de lezer te wekken voor de methode VTS. Het doel hierbij is de methode te introduceren in het basisonderwijs. Daarnaast hoopt de onderzoeker dat er nader onderzoek gaat plaatsvinden, zodat de methode op den duur wetenschappelijk onderbouwd wordt.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-07-16
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk