De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lerend spelen of een methodegebonden rekenles

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Lerend spelen of een methodegebonden rekenles

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit actieonderzoek is geschreven naar aanleiding van de modules ‘jonge kind’, waarin ik mezelf de afgelopen twee jaar heb gespecialiseerd. Door de inzichten uit de modules heb ik samen met mijn collega’s de visie van het kindcentrum op spelen en leren bij jonge kinderen nader bekeken. De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘Is in groep 3 van het kindcentrum verschil zichtbaar in het proces en leerresultaat bij het uitrekenen van geldsommen tijdens de methodegebonden rekenles en het leren rekenen middels lerend spelen? Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de Leuvense betrokkenheidsschaal (Laevers, Depondt, Nijsmans, & Stroobants, 1993) om de betrokkenheid van de kinderen te meten. Daarnaast is een formatieve en een summatieve toets uit de rekenmethode; De Wereld in Getallen (Van Grootheest, Huitema, & De Jong, 2009) afgenomen om de leerresultaten te meten. Om ook de deelnemende kinderen mee te nemen in dit onderzoek hebben zij een leerlingenenquête ingevuld, waarin hun mening is gevraagd over de methodegebonden les en lerend spelen. Uit de onderzoeksresultaten naar aanleiding van de observaties aan de hand van de Leuvense betrokkenheidsschaal, blijkt dat lerend spelen 71% hoger scoort dan de methodegebonden les. Eveneens geven de kinderen in de leerlingenenquête de voorkeur aan lerend spelen, daaruit komt een positieve score van 27% gemiddeld hoger ten opzichte van de methodegebonden les. De methodegebonden toets laat een verschil van 2% zien in het voordeel van lerend spelen. Dit is geen significant verschil, waaruit ik op maak dat beide methodes zorgen voor het juiste aanbod. Echter beveel ik voor de volgende keer aan om als meerwetende partner (Janssen-Vos & Van der Meer, 2017) tijdens het lerend spelen mee te spelen, zodat de rekendoelen spelenderwijs beter kunnen worden ingeoefend en toegepast. Wat betreft de gemeten betrokkenheid en het plezier van de kinderen die uit de leerlingenenquête is gebleken, is het een uitkomst naar mijn hart!

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk