De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taal in de speelhoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taal in de speelhoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de manier waarop het spelen in de speelhoek in de kleutergroepen, kan bijdragen aan het behalen van specifieke tussendoelen op het gebied van beginnende geletterdheid en mondelinge communicatie. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Op welke manier kunnen de speelhoeken binnen groep 1-2 ingericht en ingezet worden om een expliciete bijdrage te leveren aan het behalen van specifieke leerdoelen met betrekking tot beginnende geletterdheid en mondelinge communicatie? Om deze vraag te beantwoorden is een literatuurstudie gedaan waarin onder andere de kernbegrippen ‘spelen’, ‘spelend leren’, ‘taalontwikkeling’ en ‘rijke talige leeromgeving’ worden onderzocht. Vervolgens is een empirisch onderzoek uitgevoerd waarin is gekeken in welke mate de speelhoeken op dit moment tegemoet komen aan een speelhoek waarin kinderen spelenderwijs kunnen werken aan de tussendoelen voor beginnende geletterdheid en mondelinge communicatie. Om dit te onderzoeken hebben er observaties plaats gevonden, zijn vragenlijsten verstrekt en zijn interviews afgenomen. Het resultaat van het empirisch onderzoek is dat alle leerkrachten zich bewust zijn van de waarde van het spel voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast blijken de leerkrachten in staat te zijn om een speelhoek in te richten die in de basis aansluit bij de kinderlijke belevingswereld. De speelhoeken bieden echter weinig aanleiding tot taalontwikkeling en dan met name op het gebied van beginnende geletterdheid. Door meer talige elementen zoals boeken, maar ook schrijfmaterialen in de hoeken toe te voegen, wordt een rijke talige speelhoek gecreëerd. In een dergelijke hoek kunnen kinderen spelenderwijs werken aan de tussendoelen beginnende geletterdheid en mondelinge communicatie.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk