De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht spelen

Een combinatie van opbrengstgericht werken en spelend leren in groep 1/2 van de basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Opbrengstgericht spelen

Een combinatie van opbrengstgericht werken en spelend leren in groep 1/2 van de basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit actieonderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Op welke wijze kan ik opbrengstgericht werken in combinatie met spelend leren vorm geven in groep 1/2 van basisschool de Pontus met betrekking tot het aanbod in de bouwhoek?”. De wens om iets aan de bestaande situatie te veranderen is één van de grondmotieven om dit onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek ga ik op zoek naar het toepassen van een combinatie tussen opbrengstgericht werken en spelend leren, met als neveneffect mijn eigen handelen te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd op een reguliere basisschool in groep 1/2. Het praktijkgedeelte van dit onderzoek bestaat uit twee fases: in fase één nemen de leerkrachten van groep 1/2 deel. Fase twee wordt uitgevoerd in groep 1/2 van de onderzoeker, waaraan zes leerlingen uit de groep deelnemen. Aan de start van dit onderzoek zijn een interview en vragenlijst afgenomen. Hieruit blijkt dat de leerkrachten van groep 1/2 op zoek zijn naar handelingsvoorbeelden om opbrengstgericht werken middels spelend leren vorm te geven in de praktijk. In het literatuuronderzoek komt naar voren dat spelend leren en opbrengstgericht werken heel goed gecombineerd kunnen worden: met kleuters werk je niet opbrengstgericht, nee je speelt opbrengstgericht omdat je vertrekt vanuit de behoefte van het kind. In het praktijkgedeelte van dit onderzoek wordt de bouwhoek ingericht tot rijke- speelleeromgeving en tijdens achttien speelmomenten worden opbrengsten van leerlingen vastgelegd. Voor het verzamelen van data wordt gebruik gemaakt van kinderdagboeken en foto-interviews. Tevens wordt het proces van het onderzoek vastgelegd in het logboek van de onderzoeker. Tijdens alle momenten spelen de leerlingen en de opbrengsten worden vastgelegd . Gesteld kan worden dat het hoofddoel van dit onderzoek, de zoektocht naar de combinatie tussen spelend leren en opbrengstgericht werken, behaald is. Vanuit de theorie beschouwen we het als zinvol dat leerkrachten de gelegenheid geven tot spelen en dat dit gestimuleerd wordt binnen het lesgeven aan jonge kinderen. De professionele rol van de leerkracht is hierbij van belang. Kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden: spelen is een doel op zich. Om het spelend leren te combineren met opbrengstgericht werken moet de leerkracht doelen voor ogen hebben bij het bepalen van het spelaanbod en tijdens uitvoering hiervan ontwikkelingsgegevens (opbrengsten) van de kinderen verzamelen

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk