De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kansen voor risicolezers bij een andere aanpak van het leesonderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kansen voor risicolezers bij een andere aanpak van het leesonderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op leesonderwijs voor risicolezers in groep 4.
Het doel van dit onderzoek is de kwaliteit van mijn leesonderwijs voor risicolezers in groep 4 verbeteren door het zoeken naar de mogelijkheden en kansen voor deze leerlingen bij een andere invulling van het leesonderwijs.
De centrale vraagstelling luidt: "Hoe kan ik als leerkracht het lees- schrijfonderwijs voor risicolezers in groep 4 aanbieden volgens de ontwikkelingsgerichte didactiek zodat de betrokkenheid en de motivatie worden versterkt?"
Uit literatuuronderzoek (van der Leij, 2003; Inspectie van het onderwijs, 2006; Vernooy, 2009; de Haan, 2009) blijkt dat de rol van de leerkracht essentieel is bij het geven van effectief leesonderwijs. De leerkracht verzorgt goed leesonderwijs door het stellen van operationele doelen, het plannen van voldoende tijd, het geven van directe instructie, het monitoren van de leerresultaten en te differentiëren. Dit kan met behulp van edivence-based methode of via geïntegreerd lees- schrijfonderwijs. Effectief leesonderwijs bevat motivatie, techniek, begrip en woordenschat. Bij de ontwikkelingsgerichte didactiek voor lees- en schrijfonderwijs (Knijpstra, Pompert & Vink, 1997) wordt het lezen en schrijven opgebouwd vanuit eigen teksten van de leerlingen. Communicatie staat centraal, ontwikkeling komt tot stand door interacties met leerlingen en leerkracht binnen een betekenisvolle context. Onderzoek naar ontwikkelingsgericht lees- en schrijfonderwijs (Suhre, 2002) toont aan dat thematisch schrijven van belang is voor het technisch correct leren lezen. De "verdiepingsaanpak" (Peters, 2006) is een gerichte begeleidingsvorm voor zwakkere lezers.
Onderzoek naar kwaliteit van het onderwijs richt zich naar een samenhang tussen aanpak, proces en effectwaarnemingen (Laevers,1993). Het aanpakgedrag van de leerkracht om aan de ontwikkelingsgerichte didactiek van lezen en schrijven en de "verdiepingsaanpak" vorm te geven is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. De uitvoering vindt plaats binnen een context van thematisch werken en is organisatorisch mogelijk gemaakt door het invoeren van de weektaak. Verder maakt een beschrijving van het proces en het effect van het toepassen van de "verdiepingsaanpak" deel uit van dit onderzoek. De onderzoeksperiode bestaat uit 10 weken waarin gedurende 8 weken twee keer per week volgens de "verdiepingsaanpak" wordt gewerkt en twee weken voor presentatie en evaluatie. De onderzoeksgroep bestaat uit drie risicolezers met een zwakke leesattitude. De begeleiding wordt door de leerkracht binnen de groep uitgevoerd. Door middel van boeken, observaties, interviews, gesprekken, een kwaliteitskaart en reflectieformulieren wordt de kwaliteit van het onderwijs in beeld gebracht.
Een conclusie van het onderzoek is dat de ontwikkelingsgerichte didactiek voor lezen en schrijven zoals tijdens dit onderzoek uitgevoerd risicolezers kansen biedt voor een goede leesontwikkeling. Kansen ontstaan door niet de tekorten maar de mogelijkheden en belangstelling van de leerling als uitgangspunt te nemen. Vanuit een grote betrokkenheid kunnen zij schrijvers en lezers worden. Bij het toepassen van "verdiepingsaanpak" liggen mogelijkheden om risicolezers handelingsgericht te begeleiden. Het aanbieden van leesstrategieën werkt ondersteunend. Effectief leesonderwijs staat of valt met het inzicht en vaardigheden van de leerkracht om onderwijsactiviteiten en instructie flexibel af te stemmen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk