De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakgericht op route

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taakgericht op route

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De taakgerichtheid onder het zelfstandig werken is onder de norm. Dit is onder andere opgemaakt uit het inspectierapport. De school is door de inspectie van onderwijs betiteld als 'zwak'. Naar aanleiding van het inspectierapport werd vooral gewerkt aan de didactische kritiekpunten van het rapport door middel van didactische groepsplannen, via de 1- ZORGROUTE (Clijsen, 2007).

Bij de 1-ZORGROUTE staat het 'Handelingsgericht werken' centraal op groepsniveau. Er wordt een cyclus van zes stappen gevolgd (Clijsen, 2007). De leerkracht is hierbij verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs. Een belangrijke vaardigheid is duidelijkheid. De kinderen moeten weten wat er van hen wordt verwacht. Forrer & Schouten (2009)

In mijn onderzoek heb ik een pedagogisch groepsplan opgesteld. Door middel van dit groepsplan en geschikte interventies, heb ik geprobeerd om de taakgerichtheid te vergoten tijdens het zelfstandig werken.

Mijn onderzoek is een 'actieonderzoek' (Harinck, 2007. Het onderzoek is gericht op het eigen handelen van mij als leerkracht en de situatie waarin dat handelen plaatsvindt. Voordat ik mijn onderzoek ging uitvoeren in de praktijk, was het van belang om theoretische kennis te bezitten over de verschillende onderwerpen uit mijn onderzoek.

Bij zelfstandig werken gaat het er om dat de leerlingen onafhankelijk zijn van de leerkracht, maar niet onafhankelijk van elkaar. Samenwerken is dus ook een vorm van zelfstandig werken. (Forrer & Schouten, 2009).

Bij taakgericht werken zijn de leerlingen een langere tijd geconcentreerd bezig met een taak. De sturende rol van de leerkracht, maar ook van leerlingen is belangrijk om de taakgerichtheid van de leerlingen te waarborgen. (Forrer e.a., 2000).

Om de visie van de school ten aanzien van taakgericht- en zelfstandig werken helder te krijgen, heb ik een interview afgenomen met de directrice van de school. Duidelijkheid is volgens haar het meest belangrijk, in combinatie met een strakke organisatie bij kinderen met gedragsproblemen.

Vanuit literatuuronderzoek zijn de volgende interventies geschikt om de taakgerichtheid te bevorderen:

· De werkwinkel : een werkwinkel is een hoekje in of bij de klas dat is ingericht als een winkeltje met verschillende taakopdrachten. De taak moet af en wordt ingeleverd aan 'de toonbank' bij de leerkracht.

· Coöperatief leren: leerlingen werken in zorgvuldig samengestelde groepen. De kinderen krijgen een rol aangemeten waardoor er verantwoordelijkheid wordt gecreëerd, zowel voor zichzelf als elkaar (Vugt, 2002).

· De groen/ roodkaart: een beloningssysteem waarbij de kaart op groen staat als de klas zich respectvol en volgens de regels (van taakgericht werken) gedraagt. Als dit niet het geval is staat de kaart op rood. Bij meer punten in het groene vak volgt een beloning (Golly en Spraque, 2009).


Uit het onderzoek is gebleken dat de taakgerichtheid van leerlingen uit groep 5 kan worden bevorderd door ten eerste een effectief pedagogisch groepsplan op te stellen. Daarvoor moeten de onderwijsbehoeftes van de leerlingen door middel van een groepsoverzicht in kaart worden gebracht. Met het groepsplan als leidraad, worden de interventies toegepast.

Aan de hand van video-opname heb ik het zelfstandig werken geobserveerd en geanalyseerd op taakgericht gedrag bij de verschillende interventies. Iedere interventie bevatte zijn eigen criteria voor taakgericht gedrag.

Bij de groen/ roodkaart werd de taakgerichtheid wel verhoogd, maar niet naar tevredenheid. De coöperatieve werkvorm: 'duo`s' en 'de werkwinkel' leverden een aanvaardbare taakgerichtheid op. De meeste taakgerichtheid leverde de coöperatieve werkvorm: 'duo`s' op. Deze werkvorm bood de leerlingen met behulp van de T-kaart en de aangewezen rollen veel duidelijkheid.

Uit ervaring met de werkwinkel is gebleken dat de taakgerichtheid wel verhoogd kan worden als de leerstof aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Door uitvoering van dit onderzoek weet ik nu hoe ik mijn leerlingen taakgericht kan laten werken onder het zelfstandig werken, waarbij zij een effectief leerproces doormaken. Op weg naar passend onderwijs!

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk