De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gepersonaliseerd rekenonderwijs in de kleutergroepen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Gepersonaliseerd rekenonderwijs in de kleutergroepen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar een manier om gepersonaliseerd rekenonderwijs vorm te geven in groep 2 van de Plusschool* aangezien de kleuterleerkrachten wat dit betreft handelingsverlegen zijn. Middels dit onderzoek zal geprobeerd worden de kleuterleerkrachten te helpen om handelingsbekwaam te worden wat betreft het vormgeven van gepersonaliseerd rekenonderwijs. In het onderzoek is gekozen voor het vakgebied rekenen aangezien de rekenresultaten schoolbreed erg laag zijn en de basis voor goed rekenonderwijs in de kleutergroepen wordt gelegd. Tevens hebben de kleuterleerkrachten meerdere malen aangegeven zoekende te zijn naar het vormgeven van het rekenonderwijs in de kleutergroepen. Tijdens het vooronderzoek naar gepersonaliseerd onderwijs in kleutergroepen kwam het werken met brevetten (Freinet, 1979) naar voren. Het werken met brevetten is een werkwijze om vorm te geven aan gepersonaliseerd onderwijs en is in dit onderzoek gebruikt als interventie. Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag “In hoeverre vergroot het werken met rekenbrevetten het eigenaarschap van de leerlingen in groep 2 van de Plusschool waardoor gepersonaliseerd onderwijs wordt vormgegeven?” Het doel van het onderzoek is vaststellen in hoeverre het werken met brevetten voor het vakgebied rekenen het eigenaarschap van de leerlingen uit groep 2 van de Plusschool vergroot waardoor gepersonaliseerd onderwijs wordt vormgegeven. Gepersonaliseerd onderwijs is een middel om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten doordat geprobeerd wordt leerlingen eigen keuzes te laten maken en het onderwijs aan te laten sluiten op de behoeften van de leerlingen (Bray & McClaskey, 2013; Bartle, 2015) waardoor de intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000) en de zelfregulatie (Zimmerman, 1990; Prain et al., 2015) versterkt kan worden, wat weer van positieve invloed is op het eigenaarschap van leerlingen (Mercer, 2012). Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er in dit onderzoek middels de dataverzamelingsmethoden enquêtes, interviews en observaties de groei in eigenaarschap zichtbaar gemaakt. Tijdens het observeren van de leerlingen is de mate van betrokkenheid, taakgerichtheid en zelfstandigheid van de leerlingen gemeten. Tevens zijn bij de groepsleerkracht enquêtes en interviews afgenomen met betrekking tot haar opvattingen over en praktijkervaringen met gepersonaliseerd onderwijs. Gebleken is dat het werken met rekenbrevetten heeft geleid tot een groei in de betrokkenheid, taakgerichtheid en zelfstandigheid bij meer dan 50% van de leerlingen. Daarnaast zijn de praktijkervaringen met gepersonaliseerd onderwijs van de groepsleerkracht met ruim 50% toegenomen tijdens het werken met de rekenbrevetten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er door het werken met rekenbrevetten vorm wordt gegeven aan gepersonaliseerd rekenonderwijs in groep 2 van de Plusschool. Vanuit deze conclusie is het aan te bevelen om het werken met rekenbrevetten in groep 2 van de Plusschool te overwegen als standaardwerkwijze. In dit onderzoek zullen onderstaande sleutelbegrippen besproken en toegelicht worden; - Eigenaarschap - Gepersonaliseerd onderwijs - Brevetten
* Naam van de school is veranderd i.v.m. de privacy van de school

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk