De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spraakmakend passend!

over onderwijs in een plusklas op cluster 2 VSO De Taalbrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spraakmakend passend!

over onderwijs in een plusklas op cluster 2 VSO De Taalbrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de Fontys OSO Master SEN, heeft dit onderzoek plaatsgevonden op Cluster 2 VSO de Taalbrug in Eindhoven. Dit is een school voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Het VSO bestaat uit een afdeling diplomagericht (DG) die opleidt tot het behalen van een VMBO diploma en een praktijkafdeling die opleidt tot uitstroom binnen de arbeidsmarkt of dagbesteding (A&D). Omdat de niveaus in cognitieve- en praktische vaardigheden van leerlingen binnen iedere groep op de afdeling A&D vaak sterk uiteenlopen, is er door de directie van VSO de Taalbrug voor gekozen om een homogene groep leerlingen te formeren waaraan les gegeven wordt in een plusklas. In deze klas ligt de nadruk in alle vakken op uitdaging en is de lesstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan in andere klassen. Ik ben werkzaam als mentor van de Arbeid plusklas op de afdeling A&D. Dit was de eerste pilot plusklas, die gestart is in schooljaar 2015-2016. Sinds dit schooljaar, bestaat er een tweede plusklas, genaamd de V plusklas. Omdat ik als mentor van de eerste pilot plusklas heb ondervonden dat deze klas niet voor alle leerlingen de meest geschikte plek was, heb ik besloten om de doelgroep van deze klas te onderzoeken en om te kijken welke criteria aan een succesvolle plaatsing bij kunnen dragen. Twee van de zeven leerlingen uit de pilot plusklas zijn na het eerste jaar naar een andere klas geplaatst. In de aanleiding van dit onderzoek worden deze keuzes toegelicht. Het doel van het onderzoek was om op basis van betrouwbare onderzoeksgegevens in kaart te brengen welke leerlingen baat kunnen hebben bij onderwijs in een plusklas én voor welke leerlingen de plusklas niet de meest geschikte plek is. Naar aanleiding van de schets van deze groep leerlingen, zijn in samenwerking met de werkgroep van de V plusklas, criteria geformuleerd voor plaatsing van leerlingen in deze klas. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, zijn verschillende partijen benaderd voor het verzamelen van data; betrokkenen (mentoren, leerkrachten, orthopedagoge, teamleider en lesstof coördinator), buitenstaanders en collega’s die zich kritisch geuit hebben over de plusklas. Objectiviteit wordt gewaarborgd, omdat het onderzoek zich richt op de V plusklas en niet op de Arbeid plusklas, omdat ik mentor ben van die groep. Voor data verzameling is gebruik gemaakt van focusgroep interviews, semigestructureerde interviews en gestructureerde interviews aan de hand van een vragenlijst. Om de tussentijds opgestelde criteria te toetsen is een casus ingezet, die door de betrokken collega’s geanalyseerd is. Tot slot zijn de uiteindelijke criteria getoetst door ze te staven aan de huidige leerlingen in de V plusklas. De voortgang van het onderzoek is een aantal malen gepresenteerd aan het team. Hierbij zijn teamleden steeds actief uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van het onderzoek, al dan niet door deelname aan interviews. Op deze manier is de doelgroep van de plusklas op VSO de Taalbrug A&D in kaart gebracht en is een product tot stand gekomen dat gebruikt gaat worden bij het plaatsen van leerlingen in deze klas.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-05-24
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk