De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kijken, kijken, kijken naar kinderen van 2 - 4 jaar: het observeren van kinderen tijdens hun verblijf op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kijken, kijken, kijken naar kinderen van 2 - 4 jaar: het observeren van kinderen tijdens hun verblijf op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden de het VTO-team kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar en hun ouders begeleidt.
Het is duidelijk geworden dat het VTO-team alle ontwikkelingsgegevens van een
aangemeld kindje verzameld en probeert om van daaruit samen met het VTO-team een
passend advies te geven aan ouders.
In hoofdstuk 2 worden verschillende manieren van ''het volgen van een kind in zijn
ontwikkeling'' beschreven. Welke personen volgen een kind in zijn ontwikkeling en hoe
doen ze dat?
In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden wat observeren is en welke verschillende manieren
van observeren er zijn. Ook zijn er observatievaardigheden, competenties en valkuilen
van observeren benoemd.
In hoofdstuk 4 staat de ontwikkeling van de peuter van 2 tot 4 jaar centraal. De
verschillende ontwikkelingsgebieden als lichamelijke ontwikkeling, spraak/
taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal/ emotionele ontwikkeling,
zelfredzaamheid en de ontwikkeling van spel zijn in dit hoofdstuk besproken aan de hand
van verschillende theorieën en meningen van psychologen. Dit is de afronding van het
literatuuronderzoek.
In hoofdstuk 5 is het praktijkonderzoek aan de orde gekomen. Er zijn criteria opgesteld
voor de nieuwe lijst en de twee bestaande lijsten zijn vergeleken. Er is beschreven wat
de resultaten van de vragenlijsten zijn die verstuurd zijn naar alle verpleegkundigen en
leden van het VTO-team.
In hoofdstuk 6 is de nieuwe observatielijst ''Kijken, Kijken, Kijken naar de peuter'' aan de
orde gekomen. Toevoegingen uit de bestaande lijsten staan beschreven en alle
gedragsitems uit de lijst staan uitgewerkt. De lijst is getoetst in de praktijk. Naar
aanleiding hiervan is de lijst aangepast en nogmaals getoetst.
In hoofdstuk 7 zijn de conclusies en aanbevelingen die uit het praktijkonderzoek zijn
getrokken beschreven.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk