De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van blended learning op het basis vuurwapenonderwijs?

Open access

Rechten:

Wat is het effect van blended learning op het basis vuurwapenonderwijs?

Open access

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding: Omdat de Nationale Politie (NP) te maken heeft met vergrijzing van zijn personeelsbestand krijgt de NP de komende jaren te maken met een verhoogde uitstroom van medewerkers. Wanneer de NP de komende jaren zijn taak naar behoren wil blijven uitvoeren, is er de komende jaren een hogere instroom aan nieuwe medewerkers nodig. De politieacademie heeft als taak deze nieuwe medewerkers toekomstproof op te leiden tot wendbare medewerkers van de NP. Voor deze complexe opdracht heeft de politieacademie een strategische agenda opgesteld. Inhoudelijke thema’s in de strategische agenda ‘politieacademie 2018-2022’ zijn het verbreden van blended politie onderwijs en digitalisering van het onderwijs, waarbij gekeken moet worden naar innovatieve oplossingen zodat er efficiënter opgeleid kan worden met behoud van de kwaliteit. Dit zodat voldaan kan worden aan de hogere opleidingsvraag. Het belang van digitaliseren van het onderwijs middels blended learning is tevens om het politieonderwijs goed aan te laten sluiten op de digitalisering in de samenleving en actuele leermethodes van het reguliere onderwijs en een kans om het politieonderwijs efficiënt en verantwoord te bekostigen.
Dit onderzoek focust zich op de effecten van implementatie van blended learning op de training wapenleer en schieten van de initiële politie opleiding.
Methode: Er is tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van een interventiemethode, waarbij de interventiegroep (n=15) een blended learning onderwijsprogramma volgde en de controlegroep (n=16) een traditioneel onderwijsprogramma volgde. De groep is allereerst gesplitst op ervaring met vuurwapens, daarna op geslacht en als derde op leeftijd. De cognitieve kennis van de geweldbepalingen rondom het vuurwapengebruik zijn middels een schriftelijke test gemeten. De basisvaardigheden met het pistool en wapenleer kennis zijn getest middels een mondelinge test. De schietvaardigheid is in les acht en les veertien is gemeten middels een schietvaardigheidstest. De resultaten van de geweldbepalingen kennis test en eindmeting (les 14) schietvaardigheid zijn gestandaardiseerd, waardoor er een combinatiescore is samengesteld op motorische vaardigheid en op cognitieve kennis. De studententevredenheid is gemeten middels een digitale vragenlijst met meerkeuzevragen en open vragen. Het gemiddelde van de testresultaten per groep zijn middels een onafhankelijke T-test met elkaar vergeleken. Bij de twee metingen van schietvaardigheid zijn de groepen middels een repeated measures ANOVA test vergeleken.
Resultaten: De resultaten van dit onderzoek geven aan dat beide groepen hoog scoorden op studententevredenheid. De interventiegroep scoorde hoger tijdens de wapenleer test (p=.36) en de geweldbepalingen kennis test (p=.001). Tijdens de tussen- en eindmeting schietvaardigheid scoorde de interventiegroep hoger op het onderdeel noodweer schieten (p=.33 & p=.38). De interventiegroep scoorde tijdens de tussen- en eindmeting lager op het onderdeel gericht schieten (p=.001 & p=.68). Op de combinatiescore (geweldbepalingen kennis & schietvaardigheid) scoorde de interventiegroep hoger (p=.007).
Discussie: Doordat er in dit onderzoek een kleine steekproef is toegepast kan er niet geconcludeerd worden dat het representatief is voor de gehele populatie. Dit onderzoek levert wel een aantal interessante nieuwe inzichten op met betrekking tot de implementatie van blended learning in het basisvuurwapenonderwijs van de Nederlandse politie.
Conclusies: De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de implementatie van een blended learning onderwijsprogramma tijdens de training wapenleer en schieten een licht positief effect kan hebben op de leerresultaten van studenten. Het positieve effect is voornamelijk op de cognitieve kennis geweldbepalingen rondom vuurwapengebruik en de schietvaardigheid noodweer schieten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster of Sports
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerPolitieacademie
Datum2019-06-26
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk