De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Juf, wat moet ik doen?': Het effect van de zelfsinstructiemethode van Meichenbaum op taakaanpak, werkhouding en de taakgerichte leertijd van ZML-leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

'Juf, wat moet ik doen?': Het effect van de zelfsinstructiemethode van Meichenbaum op taakaanpak, werkhouding en de taakgerichte leertijd van ZML-leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwijs heeft als doel leerlingen te ontwikkelen, vooruitgang te boeken en leerwinst te behalen. Een goede werkhouding en een effectieve taakgerichte leertijd zijn voorwaarden die aanwezig dienen te zijn om dit doel te bereiken. Hierbij is een goede taakaanpak tevens noodzakelijk. Het taakaanpakgedrag van ZML-leerlingen is in vele gevallen zwak, daarom wordt binnen het ZML-onderwijs extra aandacht besteed aan het aanleren van een 'goede' taakaanpak. Juist voor deze doelgroep is het van belang om een methodiek te vinden om op een effectieve manier de taakaanpak te verbeteren.
Het doel van dit onderzoek is te bepalen wat het effect is van de zelf-instructie methode van Meichenbaum op de taakaanpak, de werkhouding en taakgerichte leertijd van ZML-leerlingen. De Meichenbaum methode leert de leerling zijn handelingen bewust te sturen, door een externe structuur te bieden die het denkproces ordent en impulsief, ongestructureerd gedrag voorkomt.
De effecten van de Meichenbaum methode tijdens het zelfstandig werken werden bepaald door veranderingen in de taakaanpak, werkhouding en de taakgerichte leertijd van drie ZML-leerlingen vast te stellen. Hiervoor werd een actie-onderzoek uitgevoerd, waarbij gedurende een periode van 20 weken de methode werd aangeleerd, door middel van een lessencyclus. Tijdens de onderzoeksperiode werden op drie meetmomenten (voor, tijdens en na de lessencyclus ) de veranderingen in taakaanpak, werkhouding en taakgerichte leertijd gemeten. Dit gebeurde door zowel het taakgericht gedrag en de taakgerichte leertijd te observeren, als een interview af te nemen met de leerlingen.
Uit de resultaten blijkt dat, na aanleren en toepassen van de Meichenbaum methode, bij alle leerlingen de taakaanpak, werkhouding en taakgerichte leertijd is verbeterd. Er kan dus gesteld worden dat de Meichenbaum methode een positief effect heeft op het taakaanpakgedrag van deze drie ZML-leerlingen, en dus geschikt is om de voorwaarden te scheppen om uiteindelijk leerwinst te kunnen boeken.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk