De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek draait om drie begrippen namelijk zelfvertrouwen, oplossingsgerichte gesprekken en puberteit. Bij het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling zie ik in groep 8 stelselmatig kinderen die laag scoren op het onderdeel zelfvertrouwen. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs is het hebben van een gezonde dosis zelfvertrouwen geen overbodige luxe. Leerlingen met een goed zelfvertrouwen staan open voor nieuwe dingen en zullen dus de overstap goed kunnen maken. Om goed te kunnen aansluiten bij de leerlingen heb ik mij verdiept in de ontwikkelingsfase van de leerlingen in groep 8. Hoe werkt dat puberbrein? Zijn er specifieke kenmerken waardoor het lage zelfvertrouwen misschien te verklaren is? Hoe kan ik het beste aansluiten? Het blijkt dat een puber niet zit te wachten op een alwetende volwassene die te hulp schiet. De puber wil autonoom zijn, kent een drang naar vrijheid. Wanneer wij als leerkrachten deze leerlingen willen helpen, zullen we meer de rol van een invloedrijke coach moeten aannemen. We moeten op zoek gaan naar de balans tussen sturing enerzijds en eigen inbreng van de leerling anderzijds. Mijn onderzoeksvraag luidt: In welke mate kunnen oplossingsgerichte gesprekken bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen bij leerlingen in de puberteit? Ik heb diverse oplossingsgerichte gesprekken gevoerd en daarna de opbouw van het gesprek geëvalueerd met de leerlingen. Leerlingen geven terug dat ze het prettig vinden dat er naar ze geluisterd wordt, dat de krachtbronnen opgespoord worden in plaats van de gebreken. Ze worden zich bewust dat in die krachtbronnen en in de momenten dat het probleem zich niet voordoet de oplossing ligt. De positieve insteek van een oplossingsgericht gesprek maakt dat de leerling gemotiveerd raakt. Ze voelen zich mede-eigenaar. Oplossingsgerichte gesprekken sluiten prima aan bij de drang naar autonomie en zelfstandigheid Middels de nulmeting van een aantal leerling heb ik kunnen bewijzen dat oplossingsgerichte gesprekken in grote mate bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk