De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ondersteunen van speel mee leidsters

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het ondersteunen van speel mee leidsters

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SPEEL MEE is een toeleidingstraject naar de peuterspeelzaal voor allochtone moeders met kinderen van twee tot vier jaar. Deze doelgroep loopt een verhoogd risico op onderwijsachterstanden. Onder begeleiding van de leidsters vinden activiteiten plaats waarmee de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. In deze afstudeerscriptie wordt nagegaan op welke manier leidsters van SPEEL MEE ondersteund kunnen worden in het werken met ouders en kinderen samen, zodat de kwaliteit van SPEEL MEE verbetert.
SPEEL MEE is een vorm van voorschoolse educatie. In hoofdstuk 1 wordt verteld wat het belang is van voorschoolse ontwikkelingsstimulering. De doelstelling is om uiteindelijk alle kinderen in een achterstandsituatie te bereiken en hen optimale ontwikkelingskansen te bieden, met als resultaat een aanzienlijke reductie van hun taal- en ontwikkelingsachterstand aan het begin van hun schoolloopbaan.
In hoofdstuk 2 wordt nader uitgelegd wat SPEEL MEE voor project is. Met het programma ondervindt de doelgroep hoe leidsters op de peuterspeelzaal spel inzetten als middel. Samenwerking met, en betrokkenheid van de ouders is daarbij belangrijk. Naast moeder-kind-activiteiten wordt gewerkt vanuit de vraag van de moeder. Het project sluit zo nauw mogelijk aan op de werkwijze van de peuterspeelzalen in Breda voor een vloeiende doorstroming.
Hoofdstuk 3 legt uit welke verschillen je ziet in de aanpak van de peuterspeelzaalleidsters in de peuterspeelzaal en bij het project SPEEL MEE. Het vertrekpunt van waaruit peuterspeelzaalleidsters werken met kinderen, verschilt met dat van de ouders. De korte bezoekjes op de peuterspeelzaal zijn anders dan het echt werken met moeders met een voor ogen staand doel.
Hoofdstuk 4 beantwoordt de vraag: Hoe kunnen de leidsters moeders stimuleren in het spelen met hun kind ter bevordering van de ontwikkeling van het kind? De leidster dient zich verantwoordelijk te voelen en te beschikken over de beschreven competenties. Betrokkenheid van moeders is een haalbare voorwaarde, want SPEEL MEE is laagdrempelig en moeders weten dat het hun taak is om samen met hun kind te spelen. Door middel van stimuleringsactiviteiten zien de moeders de positieve invloed van spel op hun kind, hetgeen hun betrokkenheid vergroot.
Waar de leidsters van SPEEL MEE zelf behoefte aan hebben om de kwaliteit van SPEEL MEE te verbeteren, blijkt in hoofdstuk 5. Hierin leg ik uit hoe het praktijkonderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn. Communicatie, feedback, en betrokkenheid tussen leidsters, moeders en kinderen, zijn drie hoofdpijlers die mogelijkheid bieden tot optimalisering van de kwaliteit van SPEEL MEE.
Op deze conclusie zijn de aanbevelingen in hoofdstuk 6 gebaseerd. Mijn aanbevelingen zijn gebaseerd op een combinatie van literatuur- en praktijkonderzoek. Deze vormen de basis voor het opstellen van een competentieprofiel met de belangrijkste competenties voor de SPEEL MEE-leidster. De functie van spelleidster kan nog verbeteren als zij deze competenties eigen heeft gemaakt en zij deskundiger is. Met name op het gebied van culturele diversiteit. Ik verwacht dat deskundigheidsbevordering positieve gevolgen zal hebben op de betrokkenheid van de moeders en dus op de kwaliteit van de uitvoering van SPEEL MEE.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk