De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatschappij online, logopedische zorg ook?

Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak voor het inzetten van eHealth bij afasietherapie door de logopedist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maatschappij online, logopedische zorg ook?

Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak voor het inzetten van eHealth bij afasietherapie door de logopedist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: Verwacht wordt dat de prevalentie van 65-plussers met hersenletsel ten gevolge van een CVA in 2030 met 81% is gestegen ten opzichte van 2010. Uit onderzoek is blijkt dat 22% van de CVA-cliënten gediagnosticeerd wordt met afasie. Het vergroten van de behandelintensiteit en kostenbesparing zijn aspecten die vergroot kunnen worden middels eHealth. Over de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth door logopedisten binnen afasietherapie is op dit moment echter weinig bekend. Het doel van deze studie was het onderzoeken of er bij logopedisten draagvlak is voor het implementeren en gebruiken van eHealth middelen in de behandeling van afasie.
Methode: Dit is een kwalitatieve studie waarbij semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij acht logopedisten die geregistreerd staan in de NVLF Registratie Afasie. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd.
Resultaten: Uit de analyse van de transcripten en coderingen zijn zes thema’s naar voren gekomen: huidige gebruik door logopedisten, gebruiksgemak van eHealth in de behandeling van afasietherapie volgens logopedisten, behandeling van afasie door logopedisten, gebruik en bruikbaarheid voor cliënten volgens de logopedist, organisatorische voorwaarden, en aanbevelingen voor de toekomst. De meeste deelnemers maken gebruik van een elektronische dossiervoering. De tablet wordt gebruikt ter ondersteuning en uitbreiding van de behandeling. Cliënten oefenen zelfstandig op een nieuwe, flitsende manier. Zelfstandig oefenen in de thuissituatie met bijvoorbeeld een tablet/computer de behandelintensiteit kan vergroten. Ook Skype blijkt een hulpmiddel om de behandelintensiteit te vergroten door het invoeren van bijvoorbeeld een online spreek-/vragenuur.
Conclusie: Er is voldoende draagvlak voor het inzetten van eHealth door de logopedist binnen de behandeling van afasie. De logopedisten erkennen de bruikbaarheid en het gebruiksgemak van eHealth toepassingen. Er is draagvlak voor het vergroten van het zelfstandig oefenen door de cliënt, dit biedt in combinatie met een behandeling op afstand een mooi alternatief om de huidige behandeling uit te breiden en de behandelintensiteit te vergroten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLogopedie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk