De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een pASSende stappendans: oplossingsgerichte gespreksvoering bij kinderen en jongeren met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een pASSende stappendans: oplossingsgerichte gespreksvoering bij kinderen en jongeren met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de toepasbaarheid van oplossingsgerichte gespreksvoering bij kinderen en jongeren met ASS en een normaal tot hoge begaafdheid. Communicatie is een stappendans waarbij de gespreksleider continu moet afstemmen op de persoon met ASS. In deze dans moeten stappen gezet worden om gedachten, gevoelens en gedrag uit te diepen door een juiste afstemming tussen de personen die het gesprek voeren. Deelnemers in dit onderzoek zijn zeven personen met ASS in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, welke ik in de thuis- of schoolsituatie begeleid op gebieden zoals zelfstandigheid, zelfredzaamheid, vrije tijd en sociale omgang. Om inzicht te krijgen in de aanpassingen die nodig zijn voor de toepassing van oplossingsgerichte gespreksvoering bij personen met ASS, is met zeven personen met ASS in gesprek gegaan volgens een oplossingsgerichte werkwijze. Daarna is bekeken, aan de hand van een vooraf opgestelde gesprekskaart, video-opnamen en de mening van een persoon met ASS, of oplossingsgerichte gespreksvoering toegepast kan worden in de begeleiding van kinderen en jongeren met ASS. Ook zijn aanpassingen in kaart gebracht. De aard van deze aanpassingen en ondersteuning in de gespreksvoering verschilt echter per individu, afhankelijk van de cognitieve stijl en het abstractievermogen van de persoon met ASS. Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat verschillende aanpassingen gedaan dienen te worden in de wijze van aanbieding van de vragen en de formulering van de vragen, om de oplossingsgerichte werkwijze toepasbaar te maken voor personen met ASS. Ook wat verduidelijking betreft dienen enkele aanpassingen te geschieden, afgestemd op de individuele persoon met ASS.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk