De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maakt de B² zijn naam waar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maakt de B² zijn naam waar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De B² is een instrument dat probeert te helpen bij het op één lijn krijgen van begeleiders in hun communicatie met mensen met autisme. Het gebruik ervan vraagt echter om een grote investering van tijd en middelen. Via een procesevaluatie werd nagegaan of het instrument inderdaad bijdraagt tot eenduidigheid in de communicatie en of het die investering waard is.
De procesevaluatie bestond uit een aantal interviews, n.l. van de logopedisten en van de psychologen en orthopedagogen op Cello, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werd de B² in het kader van dit onderzoek 3 keer afgenomen, voor 3 verschillende cliënten, bij twee verschillende teams. Voor elke cliënt werd een begeleider geobserveerd voor en na de afname van de B². Alle gegevens die hieruit voortkwamen werden naast de feedbackgegevens van de invullers en naast mijn eigen bevindingen gelegd.
Uiteindelijk kan besloten worden dat de B² zeker de moeite waard is om te gebruiken voor het vooropgestelde doel. In alle gevallen werden er concrete afspraken gemaakt m.b.t. het dagschema. Begeleiders waren enthousiast over het inzicht dat het hen oplevert en zagen in hoe belangrijk het is om af te stemmen. De B² kan ingezet worden in het kader van de beeldvorming, voor scholing, in het begin van een interventie of in de loop ervan. Ook wanneer zich problemen voordoen in de afstemming, is het een bruikbaar instrument. Voorwaarden voor het gebruik zijn een grondige kennis van autisme en van communicatie bij mensen met autisme bij de indirecte begeleider. Daarnaast is goede kennis van het instrument zelf nodig. Door de organisatie moeten hiervoor tijd en middelen beschikbaar gesteld worden. De B² is die investering waard. Ik kan het gebruik ervan zeker aanbevelen. Aanpassing van de stellingen zoals ze nu geformuleerd zijn, kan het gebruik van het instrument vergemakkelijken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk