De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zin van peerfeedback training in het bewegingsonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zin van peerfeedback training in het bewegingsonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Onderzoeken wat het effect is van een PeerfeedbackTraining op de kwaliteit van de gegeven peerfeedback in de lessen erna.
Methode: Door middel van actioncamera (GoPro’s) is bij eerste klas leerdingen (n=129) in 6 klassen op het Calvijn College in Middelburg beeld en geluid van peerassessments verzameld, geanalyseerd en gecodeerd op de kwaliteit van feedback en feed forward. Drie klassen kregen als interventie een PeerfeedbackTraining (PT), de andere drie ander klassen fungeerden als controlegroep. De ervaringen van de leerlingen t.a.v. de kwaliteit van de gegeven en ontvangen feedback is gemeten met vragenlijsten. D.m.v. Spss-analyses zijn de verschillen tussen interventie- en controlegroep t.a.v. ervaren kwaliteit van de feedback uitgekristalliseerd.
Resultaten: Uiteindelijk konden van 111 leerlingen beide vragenlijsten worden geanalyseerd en van 90 leerlingen daarvan was bruikbare GoPro-data beschikbaar. Belangrijkste uitkomsten van de GoPro-analyses is dat er geen significante verschillen in de gemeten kwaliteit van feedback en feed forward zijn gevonden tussen de interventie- en controle groep. De kwaliteit van de feedback van beide groepen is hoog, terwijl de kwaliteit van de feed forward vrij laag is. De resultaten van de vragenlijsten laten zien dat vlak na de PT de interventiegroep de kwaliteit van peerfeedback significant hoger waardeert dan de controlegroep.
Conclusie: Leerlingen in klas 1 zijn – met of zonder PT - in staat op hoog niveau feedback te geven. Geven van feed forward blijkt minder goed ontwikkeld en vraagt serieuze aandacht bij het verder inbedden van peerassessmentvaardigheden in het curriculum. De meerwaarde van de PT is dat het zorgt voor een hogere (en mogelijk realistischere) waardering van de kwaliteit van de gegeven en ontvangen peerfeedback. Deze bevindingen suggereren dat een PT met name een positief effect heeft op (meta)cognitief gebied en de wijze waarop leerlingen een peerassessment ervaren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster of Sports
PartnersCalvijn College in Middelburg
Datum2017-06-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk