De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vormt het gebouw de leerlingen?

de invloed van de omgeving op het leerlinggedrag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vormt het gebouw de leerlingen?

de invloed van de omgeving op het leerlinggedrag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de vraag “Aan welke voorwaarden moet de inrichting van het leerplein voldoen om af te stemmen op de basisbehoeften van de leerlingen, zodat zij komen tot het zelfstandig of in groepsverband verwerken van de leerstof” beantwoord. Hiermee richt dit onderzoek zich op de fysieke leeromgeving. In 2015 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden in Engeland, waarbij de invloed van de leeromgeving op het werkgedrag van de leerlingen is gemeten en geanalyseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de natuurlijke omgeving, de persoonlijke omgeving en de werkomgeving. Dit onderzoek leg ik naast de huidige situatie van het leerplein op mijn school, om te komen tot aanbevelingen die leiden tot het verbeteren van het leerplein. De eerste deelvraag ‘Hoe wordt de huidige inrichting van het leerplein ervaren door de leerkrachten en de leerlingen?’ beantwoord ik door vragenlijsten af te nemen bij alle leerlingen en leerkrachten uit de bovenbouw. Uit de verkregen input blijkt dat de leerlingen zich prettig voelen op het leerplein, maar niet komen tot concentratie. Het leerplein wordt middels de vragenlijst verder onder de loep genomen. De tweede deelvraag ‘Welk belang hechten de leerkrachten en de leerlingen aan het leerplein?’ wordt tevens beantwoord door het invullen van een vragenlijst door alle leerlingen en leerkrachten. De verschillende aspecten van het leerplein worden gekoppeld aan het belang dat de leerlingen en leerkrachten hieraan hechten. Door de resultaten van deze vragen, naast de ervaringen van het huidige leerplein te leggen, ontstaan mogelijke verbeterpunten. Met name ruimte voor ontspanning, de mogelijkheid tot het verstellen en verzetten van tafels en de afwisseling van kleur op het leerplein komen naar voren als aandachtspunt in het creëren van een optimale leeromgeving. Om de derde deelvraag ‘Welke veranderingen moeten volgens de leerlingen en leerkrachten plaatsvinden op het leerplein om zelfstandig of in groepsverband te werken?’ te beantwoorden, wordt in gesprek gegaan met twee focusgroepen: één focusgroep van de leerkrachten, één focusgroep van de leerlingen. Gedurende deze gesprekken worden de tot op dat moment verkregen resultaten besproken en wordt nagedacht over mogelijke veranderingen van het leerplein die kunnen bijdragen aan het verhogen van de concentratie van de leerlingen. In dit onderzoek krijgen de leerlingen een stem doordat input aan hen, en samenwerking met hen wordt gevraagd. Hiermee wordt het eigenaarschap van de leerlingen op het leerplein verhoogd. Aan het begin van schooljaar 2017 / 2018 wordt de inrichting van het leerplein aangepast, met behulp van de kijkwijzer die ontstaan is uit dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-05-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk