De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen in de bovenbouw van het VMBO BB en KB

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rekenen in de bovenbouw van het VMBO BB en KB

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle leerlingen naast de gebruikelijke vakken examen doen in Rekenen. Alle leerlingen in het VMBO moeten deze toets afleggen op het zogenoemde referentieniveau 2F. Deze nieuwe maatregel leid tot veel angst bij de docenten in het VMBO en dan met name bij de Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de referentieniveaus en de domeinen Getallen, Verhoudingen, Verbanden en Meten/Meetkunde. U kunt lezen hoe deze rekenexamens zijn opgebouwd en wat er is toegestaan bij de examens. Ook worden verschillende rekenproblemen besproken en kunt u lezen over de hulpvragen van leerlingen met rekenproblemen. Tevens leert u verschillende rekenproblemen te herkennen en krijgt u handvatten om deze in beeld te brengen. Hierbij gaan we dieper in op de verschillende rekenstrategieën die het basisonderwijs toepast. Veel docenten in het voortgezet onderwijs hebben hier geen kennis van hoewel onderzoek uitwijst dat het voor leerlingen met rekenproblemen noodzakelijk is om aan te sluiten bij de rekenstrategieën van het basisonderwijs. Daarnaast worden verschillende mogelijkheden doorgenomen om het rekenonderwijs vorm te geven. Diverse scholen worstelen met de vraag of ze aparte rekenlessen moeten invoeren of dat verschillende vakken hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het rekenonderwijs beter vorm te geven. Uit dit onderzoek leert u welke domeinen op dit moment worden afgedekt door de verschillende afdelingen Techniek, Handel en Administratie en Zorg en Welzijn. Daarnaast wordt duidelijk welke extra stappen moeten worden gezet om het rekenonderwijs in deze afdelingen te verbeteren. Hierbij wordt nog eens extra gekeken naar de behoeften van leerlingen met rekenproblemen. Zij geven aan dat ze veel baat hebben bij een eenduidige uitleg voor het Rekenen. Tot slot worden aanbevelingen gedaan aan de school waar dit onderzoek is uitgevoerd

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk