De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van zenuwmobilisatie als behandelmethode

Bij aandoeningen die gepaard gaan met zenuwinklemming bij bovenste en onderste extremiteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De effecten van zenuwmobilisatie als behandelmethode

Bij aandoeningen die gepaard gaan met zenuwinklemming bij bovenste en onderste extremiteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van zenuwmobilisatie als behandeling bij aandoeningen die gepaard gaan met een zenuwinklemming van de bovenste en onderste extremiteit?

Doelstelling
De opleiding fysiotherapie aan de FPH te Eindhoven heeft de meest recente kennis over de werking, de effecten, de toepassing en de wetenschappelijke onderbouwing van zenuwmobilisatie technieken. Door een literatuuronderzoek middels een Systematische Review is aangetoond wat de effecten zijn van zenuwmobilisatie als behandeling bij aandoeningen die gepaard gaan met een zenuwinklemming van de bovenste en onderste extremiteit.

Methode
Om de Systematische Review te realiseren is gezocht naar Randomised Controlled Trials en Systematic Reviews in verschillende databanken en bibliotheken. Na een initiële screening op inclusie- en exclusiecriteria zijn de artikelen ingedeeld in Levels of Evidence Based Medicine en beoordeeld op hun methodologische kwaliteit door middel van de beoordelingsformulieren II en Va van het Dutch Cochrane Centre. De artikelen die door de methodologische kwaliteit zijn gekomen hebben vervolgens een Grade of Recommendation gekregen en zijn meegenomen naar de data-extractie. De data-extractie heeft plaatsgevonden aan de hand van een door de onderzoeksgroep opgesteld data-extractie formulier. Door middel van data-analyse worden verbanden tussen de onderzoeken zichtbaar en beschreven in het onderzoeksverslag.

Resultaten
Het toepassen van de in- en exclusiecriteria en de methodologische beoordeling van de 61 gevonden onderzoeken resulteerde in acht onderzoeken van verschillende wetenschappelijke niveau's. De onderzoeken evalueerden voornamelijk de korte en midden termijn effecten van zenuwmobilisatie technieken bij aandoeningen van de bovenste en onderste extremiteit. De onderzoeken laten zien dat het gebruik van zenuwmobilisatie technieken bij verschillende aandoeningen met een zenuwinklemming een statistisch significante verbetering van de pijn oplevert, met of zonder toevoeging van andere therapievormen. De overige effecten (ROM, kracht, symptomen en handfunctie) lieten in sommige gevallen een visuele (niet statistisch significante) verbetering zien. Er is geen duidelijk onderscheid gevonden in effecten van de verschillende varianten van zenuwmobiliserende technieken.

Conclusie
Er is te weinig methodologisch kwalitatief goed onderzoek gedaan met betrekking tot de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Met name het aantal regio's waarop onderzoek is gedaan blijkt beperkt. Daarnaast is er geen eenduidigheid over de onderzochte effecten van zenuwmobilisatie en de toepassing hiervan. Er kan slechts voorzichtig geconcludeerd worden dat bij de aandoening Carpaal Tunnel Syndroom, zenuwmobilisatie als behandeling een positief effect heeft op de pijn.

Trefwoorden
Zenuwmobilisatie, zenuw glijden, Butler, Shacklock, behandeling, Carpaal Tunnel Syndroom, Piriformis Syndroom, neurodynamisch, zenuwinklemming

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Datum2008-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk